Bästa räntan

Bästa räntan

Vi går mot strömmen och höjer räntan. Öppna ett fasträntekonto och få upp till 3% ränta på dina sparpengar.

Fasträntekontot i korthet

  • Vår högsta ränta.
  • Valfri bindningstid – tre eller sex månader och ett, två, tre, fem eller sju år.
  • Ju längre du sparar, desto högre ränta. 
  • Med fast ränta vet du exakt vad du har vid bindningstidens slut.
  • Minsta första insättning är 50 000 kr.
  • Spara upp till 5 000 000.

Insättningsgaranti? Självklart har vi det

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden och gäller insatt belopp upp till 950 000 kronor per kund. Utöver detta belopp kan ersättning utges för särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in. 

Öppna Fasträntekontot

Fast ränta och effektiv ränta

Fast ränta

Den fasta räntan är baserad på en årlig ränta som beräknas utifrån att hela räntebeloppet utbetalas på återbetalningsdagen. Räntesatsen som gäller för ny placering sätts dagligen och kan förändras uppåt eller nedå utifrån marknadsräntornas utveckling.

Räntan sätts bankdagen efter det att en insättning är tillgänglig på likvidkontot. När ett Fasträntekonto tecknats är räntesatsen fast under löptiden. 

Effektiv ränta

Den effektiva räntan är ett sätt att beräkna räntan så att jämförbarhet mellan exempelvis olika sparkonton erhålls.

För Fasträntekontots olika bindningstider anges den effektiva räntan inom parantes. Den effektiva räntan beräknas som om räntan betalas ut årsvis och att det därmed uppstår en ”ränta på ränta-effekt”.

Räntehistorik

Här hittar du information om ränteutvecklingen för Fasträntekontot.

Priser & villkor

Konto Fasträntekontot
Bindningstid Ja, 3, 6 månader och 1, 2, 3, 5 eller 7 år
Ränta Fast, varierar med bindningstid. Räntan kapitaliseras vid utgången av bindningstiden.
Ränta, bindningstid 3 månader 0,65 %
Ränta, bindningstid 6 månader 0,75 %
Ränta, bindningstid 1 år 1,40 %
Ränta, bindningstid 2 år 1,75 % (effektiv ränta 1,73 %)
Ränta, bindningstid 3 år 2,00 % (effektiv ränta 1,96 %)
Ränta, bindningstid 5 år 2,50 % (effektiv ränta 2,38 %)
Ränta, bindningstid 7 år 3,00 % (effektiv ränta 2,76 %)
Sparbelopp 50 000–5 000 000 kr
Insättningsgaranti Ja
Fria uttag Nej. Avgift för uttag är 2 % årlig ränta på uttaget belopp för återstående sparperiod, dock minst 200 kr. Om saldot understiger 50 000 kr anses kontot förtidsinlöst.
Avgift 0 kr
Öppna konto 0 kr
Ombindning För villkorsperiod upp till 12 mån förnyas villkorsperioden automatisk. Räntan kapitaliseras till saldot och binds om.

Så här fungerar insättningsgarantin

Alla våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden och gäller insatt belopp upp till 950 000 kronor per kund. Utöver detta belopp kan ersättning utges för särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in.