Marginalen Bank

Det här är Marginalen Bank

Vi erbjuder företagare finansiella och administrativa tjänster. Vi är själva företagare och har gjort den tillväxtresa som många av våra företagskunder är mitt uppe i. Det är med dessa insikter som vi skapat vårt företagserbjudande.

Factoring

Factoring innebär att du som företag säljer eller belånar dina fakturor till Marginalen Bank. När du säljer fakturan får du upp till 99 % av fakturans värde inom 24 timmar.

Fördelar med factoring

 • Ökad likviditet och minskad kreditrisk.
 • Spar tid och pengar med mindre administrativt arbete.
 • Du slipper agera "bank".
 • Med större likvidet kan ditt företag växa.
 • Du frigör kapital som kan användas där det gör mest nytta.
 • Snabbare kundinbetalningar minskar tiden som dina kundfordringar står obetalda. 

Leasing

Har du stora planer? Vill du utveckla ditt företag? Är du osäker på om du har råd? Med leasing kan ditt företag växa utan att du belastar likvideten.

Väx med leasing

 • Du kan fokusera på din kärnverksamhet.
 • Möjlighet att finansiera upp till 100 % av investeringen.
 • Du slipper binda kapital och kreditutrymme.
 • Leasingtiden anpassas till utrustningens ekonomiska livslängd.
 • Lättare att budgetera eftersom du känner till leasingavgiften i förväg.

Företagslån

Ska ditt företag expandera eller står det inför stora investeringar? Oavsett finansieringsbehov är Företagslånet en förmånlig och flexibel lösning.

En lösning som passar alla

 • Hjälper ditt företag att expandera
 • Anpassade villkor
 • Passar olika investeringsbehov
 • Möjlight att göra direkta avskrivningar på investeringen.
 • En flexibel och förmånlig lösning.