Förenkla och modernisera din bokföring och få tid över till annat

På Marginalen tar vi hand om redovisningsarbetet du inte kan, vill eller har tid till. Hos oss är det dina behov som styr.

Flexibla, moderna och digitala

Vårt motto är enkelhet och vi strävar alltid efter så flexibla och användarvänliga redovisningstjänster som möjligt. Om du inte redan har en digital och automatiserad bokföring, så hjälper vi dig att komma igång. Vi har höga kvalitetskrav och bokföringen granskas av våra auktoriserade redovisningskonsulter som arbetar i nära samarbete med revisorer och skattejurister.

Om du inte är bekväm med svenska, så har vi konsulter som även pratar tyska, ryska, finska, portugisiska och engelska. 

    

Vi erbjuder

 • En personlig rådgivare - en auktoriserad redovisningskonsult
 • Modern digitaliserad bokföring med webbaserad åtkomst
 • E-fakturor direkt till kundernas internetbank eller redovisningssystem
 • Digital postbox med skannings- och tolkningstjänst av leverantörsfakturor
 • Smart kvittoapp för hantering av kvitton, körjournal och traktamenten
 • Möjlighet till automatiserade betalningsflöden
 • Hjälp med att snabbt & enkelt driva in obetalda kundfakturor
 • Rörelsekapital och andra finansiella tjänster från vår företagsbank
 • Bokslut, årsredovisningar och deklarationer
 • Flexibel prissättning, du väljer:
  • Löpande räkning
  • Fast pris - inga överraskningar

Digital bokföring

Digital bokföring innebär att du och ditt företag blir mobilt. Du kan arbeta effektivt var du än befinner dig, på kontoret, hemma, på semestern eller under arbetsresor.
Marginalen hjälper dig att komma igång. Vi skapar en struktur och rutiner för ditt företags moderna redovisning. Därefter väljer du själv, vilka moment Marginalen ska göra och vilka du själv vill göra. Ett sätt är att vi gör det mesta under de första månaderna, därefter när rutinerna är på plats, kan vi successiv överlåta olika arbetsmoment. Ni kanske börjar med att sköta faktureringen till kunder. 

Enkelt att bli kund hos Marginalen 

 • Välj ett av våra företagspaket eller begär en offert
 • När uppdraget är definierat, skriver vi ett avtal
 • Du sänder oss en SIE-fil med senaste årets bokföring
 • Vi sänder dig en instruktion och en ”att göra lista” för att få alla rutiner på plats
 • Sedan börjar det löpande arbetet, på månad-, kvartal- eller årsvis basis

 

Mobilapp för enklare kvittohantering

För de som gör kvitto- & utläggsredovisningar, eller har behov av att redovisa traktamenten och milersättningar (körjournal), erbjuder Marginalen en automatiserad hantering av reseräkningar. Appen ger dig följande fördelar:

 • Enklare: – i samma app kan man enkelt rapportera kvitton/utlägg, traktamenten, representation och milersättningar. Erfarenheten säger att man i genomsnitt minskar den manuella administrationen med 40%.
 • Snabbare: – kvitton tolkas automatiskt, man kan koppla företagskortet till tjänsten och importera din elektroniska körjournal direkt in i appen. Erfarenheten säger att hanteringstiden blir upp till 65% snabbare.
 • Smartare: – utläggsrapporterna skickas in till Marginalen direkt från mobilen. Allting bokförs automatiskt och förs direkt över till ekonomisystemet, tex Fortnox. En självlärande och träffsäker lösning som gör jobbet åt dig. Erfarenheten säger att det blir 33% mindre felaktigheter.

Digital fakturering

Med vår faktureringstjänst online får du en tydlig bild över vilka fakturor som är betalda och vilka som inte är det. Du behöver inte tillverka fakturor i tex Word/Excel, utan du skapar dem enkelt direkt på webben och kan få inbetalningarna automatiskt registrerade via fil från banken. Du väljer själv om du vill skicka dina fakturor via post, e-post eller som e-faktura. Förenkla faktureringen ytterligare med funktioner för räntefakturering, påminnelser, kontaktfakturering, fakturering av ROT-/RUT-tjänster, samt inkassotjänster.

Leverantörsfakturor

Marginalen hjälper dig att få full kontroll på era leverantörsfakturor. Minimera risken för felaktiga eller försenade utbetalningar och för att fakturor tappas bort på vägen. Med en digital postlåda kan fakturor bli både skannade, automatiskt tolkade och bokförda. Finns även möjlighet till att ta emot e-fakturor. Som företagare har man ett vakande öga genom en online betalattestfunktion, där du lätt ser fakturan och ger ditt godkännande för betalning. Så snart en faktura är godkänd, kan den automatiskt läggas upp hos banken för betalning på förfallodagen.

Några begrepp

Bokföring

Det praktiska arbetet med att registrera alla underlag som kommer till företaget, såsom kvitton och fakturor, som förändrar bolagets tillgångar & skulder.

Redovisning

Ett vidare begrepp, inkluderar själva bokföringen men avser även sammanställning och analys av ekonomiska rapporter, utför deklarationer, bokslut och årsredovisningar.

Redovisningskonsult

Yrkesroll som biträder externa uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning inom redovisning, beskattning och företagande.

Auktoriserad redovisningskonsult

Är en kvalitetskontrollerad redovisningskonsult. Kvalitetskontrollen utförs minst vart 6:e år av branschorganisationerna FAR och SRF. Det krävs således löpande vidareutbildning. För att erhålla auktorisationen krävs teoretiska kunskaper på akademisk nivå, inom redovisning, beskattning och viss juridik. Därutöver krävs minst 5 års praktiskt arbete som redovisningskonsult.

Revisor

Yrkesroll som syftar till granskning av bokföring, redovisning och förvaltning i företag och föreningar.

Utländska filialer i Sverige

Marginalen har erfarenhet av utländska företag som vill etablera sig på den svenska marknaden. Utländska företag kan bedriva näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning (filial), genom ett svenskt dotterföretag, eller genom en agentur med verksamhet i Sverige. 

En utländsk filial är inte en separat juridisk person utan en del av ett utländskt företag. Filialen har inget eget aktiekapital eller liknande utan filialens tillgångar och skulder är en del av det utländska företagets totala förmögenhetsmassa. 

Filialens skyldigheter regleras i lag (1992:160) om utländska filialer m.m. (filiallagen).

Som en konsekvens av HD:s mål B 2048-15 som kom den 29 mars 2016 ändrades lagstiftningen och bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen infördes för utländska filialer. Det innebär bl.a. att kraven på löpande bokföring, systemdokumentation och arkivering är desamma som för svenska företag. Utländskt företag som bara har ett fast driftställe i Sverige och bedriver näringsverksamhet varaktigt måste således registrera en filial i Sverige. 

Kontakta oss när ni behöver rådgivning för att starta upp er filial i Sverige, eller om ni redan är etablerade så sköter vi filialens redovisning. 

Projektredovisning

Projektredovisning är något för dig som vill få bättre kontroll över enskilda projekts lönsamhet. Marginalen har specialister i projektredovisning, som hjälper dig att matcha projektens intäkter och kostnader.  För tex reklambyråer och arkitektbyråer är det viktigt att få kontroll över hur många timmar en konsult lägger ner,

dels för planeringen av resurser, dels för att övervaka lönsamheten. För projektredovisning med avancerade behov, arbetar vi med bokföringsprogrammet Marathon. Kontakta oss för mer information eller en offert. 

Mikropaketet – för de allra minsta

Det perfekta valet för dig som kanske har en nystartad enskild firma eller aktiebolag, du vet ännu inte hur din verksamhet kommer att utvecklas, utan vill starta försiktigt. 

Detta ingår i redovisning Mikro

 • Bokföring vid ett tillfälle per år
 • Bokslut med avstämningar och tydliga specifikationer
 • Årsredovisning enligt K2-regelverket
 • Bolagsdeklaration (okomplicerad)
 • En personlig rådgivare, auktoriserad redovisningskonsult
 • Fast pris – inga överraskningar
 • Saknade bokföringsunderlag och andra oklarheter som kräver utredning, ingår EJ i paketpriset. 
 • PRIS: 840 kr / månad exkl. moms

Förutsättningar

 • Årsomsättning upp till 1 MSEK, årsmoms
 • Maximalt 250 affärshändelser per år (fakturor, kvitton, banktransaktioner)
 • Du skannar alla bokföringsunderlag och mejlar till Fortnox

 

Minipaketet – för enmansföretagare

Paket vänder sig till företagare som redan varit igång en tid och fått upp omsättningen något, du har ännu inga anställda, men vill få lite kontroll över ekonomin en gång per kvartal.

Detta ingår i redovisning Mini

 • Bokföring vid fyra tillfällen per år
 • Bokslut med avstämningar och tydliga specifikationer
 • Årsredovisning enligt K2-regelverket
 • Bolagsdeklaration (okomplicerad)
 • En personlig rådgivare, auktoriserad redovisningskonsult
 • Fast pris – inga överraskningar
 • Saknade bokföringsunderlag och andra oklarheter som kräver utredning, ingår EJ i paketpriset. 
 • PRIS: 1 250 kr / månad exkl. moms

Förutsättningar

 • Årsomsättning upp till 3 MSEK, kvartalsmoms
 • Maximalt 250 affärshändelser per år (fakturor, kvitton, banktransaktioner)
 • Du skannar alla bokföringsunderlag och mejlar till Fortnox

 

Föreningspaketet – för idrottsföreningar

Du som engagerat dig i en idrottsförening gör det sannolikt vid sidan av ditt jobb och inte minst själva idrottandet. Även om många föreningar fortfarande är ”ideella” till syftet gör omfattning och inriktning på verksamheten att allt fler klassas som affärsdrivande av Skatteverket.

 

Detta ingår i Föreningspaketet

 • Genomgång och kvalitetssäkring av föreningens bokföring och avstämningar
 • Stöd och genomgång av rapporter till administration och styrelse
 • Auktoriserad redovisningskonsult
 • App för digital utläggsredovisning, traktamenten och milersättningar

Från 625kr/mån, inklusive moms, får din förening 2 timmars stöd, en gång per kvartal

I föreningspaketet ”plus” ingår även följande

 • Bokföring vid fyra tillfällen per år
 • Kvartalsrapporter
 • Årsbokslut / Årsredovisning

Från 1 565kr/mån, inklusive moms

Förutsättningar

 • Årsomsättning upp till 3 MSEK, kvartalsrapportering
 • Maximalt 250 affärshändelser per år (fakturor, kvitton, banktransaktioner)
 • Föreningen skannar alla bokföringsunderlag och mejlar till Fortnox
 • Saknade bokföringsunderlag och andra oklarheter som kräver utredning, ingår EJ i paketpriset.

Uppstartspaketet

För att påbörja denna tjänst, förutsätts att föreningen har bokföringsprogrammet Fortnox. Dessutom tillkommer kostnaden för uppstart av tjänsten, där vi under första kvartalet möter er och går igenom föreningens situation, gör en behovsanalys och bestämmer en arbetsstruktur enligt Marginalens arbetsmodell. Under totalt 3 timmar ger vi även praktisk handledning hur man jobbar i Fortnox och visar vad som ska göras för att komma igång. Paketet kostar 2 875 kr inkl. moms.

Marginalen erbjuder även andra tjänster, såsom löpande bokföring, löneadministration, årsbokslut och deklarationer. Vi har också samarbeten med andra system som, Idrott Online, SportAdmin och SvenskaLag – som kan maximera administrationen av er förening. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

 

schneider logo

"Det vi framförallt uppskattat under våra 12 år av samarbete är den flexibilitet, proaktivitet och det engagemang som alla medarbetare på Marginalen visat för att lösa mer komplexa frågor som uppkommit vid sidan av de avtalade arbetsuppgifterna. Vi kan varmt rekommendera Marginalen!"

Rolf Österberg, Televent Sweden (en del av Schneider Electric)

Allt ryms inte på en hemsida

Kontakta oss så berättar våra redovisningskonsulter mer om våra tjänster inom bokföring och löneadministration.
Ring 010-495 1010 eller lämna dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss.

Ange ditt namn och företag samt mailadress eller telefonnummer så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Konsult AB Marginalen är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Genom att ange dina kontaktuppgifter kommer de att behandlas av Konsult AB Marginalen med stöd av berättigat intresse för att kunna komma i kontakt med dig och sparas i högst tre (3) månader.

Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Konsult AB Marginalen behandlar dina personuppgifter