Noll ångest. Noll administration. Sköt dina ärenden i appen.

 

 Jag vill veta mer

COREAPP4.png

Så spännande, kontakta mig gärna!

Lämna dina kontaktuppgifter här, eller ring oss på 010-495 10 10.

Tjänsten tillhandahålls av Konsult AB Marginalen

Konsult AB Marginalen är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Genom att ange dina kontaktuppgifter kommer de att behandlas av Konsult AB Marginalen med stöd av berättigat intresse för att kunna komma i kontakt med dig och sparas i högst tre (3) månader.

Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Konsult AB Marginalen behandlar dina personuppgifter