Specialinlåning

Företag och institutioner med en större tillfällig överlikviditet bör få en bra ränta vid placering. Så här fungerar det hos oss!

Specialinlåning i korthet 

 • Ju längre bindningstid, desto högre ränta
 • Placera från 5 till 300 miljoner kronor
 • Valfri bindningstid från 1 månad till 5 år
 • Under bindningstiden kan delar eller hela beloppet tas ut i förtid mot en avgift (om du inte valt bort förtidsinlösen mot högre ränta)

Så här fungerar insättningsgarantin för våra insättningskonton

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning under förutsättning att insättningen gjorts inom 12 månader, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Så funkar det

 • Fyll i kontaktformuläret här på webben, eller ring 010-495 15 14
 • Föreningar och stiftelser behöver komplettera ansökan med stadgar och protokoll. 
 • När kontot är öppnat kontaktar vi dig.
 • Sätt in pengarna på det likvidkonto du fått, därefter för vi över pengarna till placeringen.
 • Under bindningstiden går det att göra fler insättningar, kontakta oss på 010-495 15 14 så hjälper vi dig.
 • Placeringen kan lösas in i förtid mot en avgift.
 • För att få en ännu högre ränta kan du välja att binda placeringen. Men då kan den inte längre förtidsinlösas.
 • Kontakta oss om du vill lösa in i förtid eller göra en ny placering.

Priser och villkor

Konto Specialinlåningskonto
Bindningstid 1 månad till 5 år
Ränta Varierar med bindningstiden och kapitaliseras vid förfall.
Sparbelopp 5 000 000 – 300 000 000 kr
Insättningsgaranti Ja
Avgift Endast vid förtidsinlösen
Öppna konto 0 kr
Bindningstidens slut (förfall) Ni kontaktas någon dag innan förfall och får då bestämma om pengarna ska utbetalas eller omplaceras.

Allmänna villkor Specialinlåning

Är du intresserad av Specialinlåning? Kontakta oss för individuellt anpassad information. Ring 010-495 15 14 eller skicka ett meddelande här så hör vi av oss.

Behandling av kontaktuppgifter

Marginalen Bank är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Genom att ange dina kontaktuppgifter kommer de att behandlas av Marginalen Bank med stöd av berättigat intresse för att kunna komma i kontakt med dig och sparas i högst tre (3) månader.

Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Marginalen Bank behandlar dina personuppgifter

Vill du veta mer? Hör av dig till oss.