Högräntekontot – precis som det låter

Har du planer för dina pengar, men först om ett år? Då kan Högräntekontot vara något för dig. Det är precis vad det låter som.

Högräntekontot i korthet

 • Sparperiod på ett år och kostnadsfritt att öppna. 
 • Rörlig ränta.
 • Villkorsperioden gäller från första insättning på kontot, inte från öppningsdagen.
 • Du kan göra en engångsinsättning eller spara regelbundet.
 • När din villkorsperiod löpt ut börjar automatiskt en ny. Vi påminner dig naturligtvis 30 dagar innan villkorstiden löpt ut.

Insättningsgaranti? Ja visst!

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden och gäller insatt belopp upp till 950 000 kronor per kund. Utöver detta belopp kan ersättning utges för särkskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in. 

Skicka in din ansökan

Så funkar det

 • Du hittar ansökan här på webben, fyll i och skicka till Frisvarsadressen.
 • Föreningar och stiftelser behöver komplettera ansökan med stadgar och protokoll.
 • Intresserad av att placera belopp större än 5 miljoner?Kontakta Specialinlåning eller 010-495 15 14.
 • När kontot är öppnat skickar vi ett välkomstbrev till ditt bolag.
 • De personer som anmälts som behöriga användare kan direkt logga in på internetbanken med BankID.
 • För andra inloggningssätt än BankID, kontakta kundservice.
 • Du kan se transaktioner och saldo i internetbanken.
 • Vid överföring till ditt registrerade mottagarkonto behöver du ringa kundservice på 0771-717 710. Ha telefonkoden redo.
 • Vid uttag påbörjas en ny villkorsperiod.

Priser och villkor

Konto Högräntekontot
Ränta 0,80 %, rörlig
Reducerad ränta 0,50 %, rörlig
Sparbelopp 0–5 000 000 kr
Insättningsgaranti Ja
Uttag Ja. Ja, gör du ett uttag under villkorsperioden minskas räntan från tiden villkorsperioden börjat till tiden då uttaget sker. Räntereduktionen är aldrig större än räntesatsen på insatt kapital. Ju närmare villkorsperiodens slut, desto högre är ränteminskningen.
Bindningstid Ja, 1 år
Avgift 0 kr
Öppna konto 0 kr

Vanliga frågor och svar

När börjar 12-månadersperioden räknas?

Vid första insättningen. Gör du uttag under villkorsperioden börjar tidräkningen om från början.

Vad händer med pengarna efter tolv månader?

Efter 12 månader börjar en ny villkorsperiod. Du kan ta ut ditt sparande eller låta kontot löpa vidare. Vill du ta ut dina pengar när den första villkorsperioden är slut anmäler du uttaget till vår kundservice tidigast en månad innan din villkorsperiod löper ut.

Måste jag binda mina pengar 12 månader?

Nej, du kan ta ut pengarna när du vill. Men tar du ut pengar under villkorsperioden blir räntan lägre på hela ditt kapital.