Högräntekontot – precis som det låter

Har du planer för dina pengar, men först om ett år? Då kan Högräntekontot vara något för dig. Det är precis vad det låter som.

Föreningar och stiftelser behöver komplettera ansökan med stadgar och protokoll.

Högräntekontot i korthet

 • Sparperiod på ett år och kostnadsfritt att öppna. 
 • Rörlig ränta.
 • Villkorsperioden gäller från första insättning på kontot, inte från öppningsdagen.
 • Du kan göra en engångsinsättning eller spara regelbundet.
 • När din villkorsperiod löpt ut börjar automatiskt en ny. Vi påminner dig naturligtvis 30 dagar innan villkorstiden löpt ut.

Så här fungerar insättningsgarantin för våra insättningskonton

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning under förutsättning att insättningen gjorts inom 12 månader, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Så funkar det

 • Fyll i ansökan och signera med ditt BankID, det behöver vara en firmatecknare som signerar ansökan.
 • Föreningar och stiftelser behöver komplettera ansökan med stadgar och protokoll.
 • Intresserad av att placera belopp större än 5 miljoner?Kontakta Specialinlåning eller 010-495 15 14.
 • När kontot är öppnat skickar vi ett välkomstbrev till mailadressen som angivits på ansökan.
 • De personer som anmälts som behöriga användare kan direkt logga in på internetbanken med BankID.
 • För andra inloggningssätt än BankID, kontakta kundservice.
 • Du kan se transaktioner och saldo i internetbanken.
 • Vid uttag påbörjas en ny villkorsperiod.

Priser och villkor

Konto Högräntekontot
Ränta 0,80 %, rörlig
Reducerad ränta 0,50 procentenheter, rörlig
Sparbelopp 0–5 000 000 kr
Insättningsgaranti Ja
Uttag Ja. Ja, gör du ett uttag under villkorsperioden minskas räntan från tiden villkorsperioden börjat till tiden då uttaget sker. Räntereduktionen är aldrig större än räntesatsen på insatt kapital. Ju närmare villkorsperiodens slut, desto högre är ränteminskningen.
Bindningstid Ja, 1 år
Avgift 0 kr
Öppna konto 0 kr

Vanliga frågor och svar

När börjar 12-månadersperioden räknas?

Vid första insättningen. Gör du uttag under villkorsperioden börjar tidräkningen om från början.

Vad händer med pengarna efter tolv månader?

Efter 12 månader påbörjas automatiskt en ny villkorsperiod om inte ett uttag eller avslut begärs. Vill du ta ut dina pengar så kan du skriva ut en uttag/avslutsblankett direkt från vår hemsida och skicka in till oss tidigast en månad innan din villkorsperiod löper ut.

Måste jag binda mina pengar 12 månader?

Nej, du kan ta ut pengarna när du vill. Gör du ett uttag under villkorsperioden minskas räntan från tiden villkorsperioden börjat till tiden då uttaget sker. Räntereduktionen är aldrig större än räntesatsen på insatt kapital. Ju närmare villkorsperiodens slut, desto högre är ränteminskningen.