Högräntekontot – precis som det låter

Har du planer för dina pengar, men först om ett år? Då kan Högräntekontot vara något för dig. Det är precis vad det låter som.

Föreningar och stiftelser behöver komplettera ansökan med stadgar och protokoll.

Högräntekontot i korthet

 • Sparperiod på ett år och kostnadsfritt att öppna. 
 • Rörlig ränta.
 • Villkorsperioden gäller från första insättning på kontot, inte från öppningsdagen.
 • Du kan göra en engångsinsättning eller spara regelbundet.
 • När din villkorsperiod löpt ut börjar automatiskt en ny. Vi påminner dig naturligtvis 30 dagar innan villkorstiden löpt ut.

Insättningsgaranti? Ja visst!

Insättningskontot, Högräntekontot, omfattas enligt beslut av Riksgälden av den statliga insättningsgarantin och gäller insatt belopp upp till 950.000 kronor per kund. Utöver detta belopp får ersättning från garantin betalas ut med sammanlagt högst 5 miljoner kronor om insättaren på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till exempelvis försäljning av privatbostad, avgångsvederlag eller försäkringsersättning. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in.

Så funkar det

 • Fyll i ansökan och signera med ditt BankID, det behöver vara en firmatecknare som signerar ansökan.
 • Föreningar och stiftelser behöver komplettera ansökan med stadgar och protokoll.
 • Intresserad av att placera belopp större än 5 miljoner?Kontakta Specialinlåning eller 010-495 15 14.
 • När kontot är öppnat skickar vi ett välkomstbrev till mailadressen som angivits på ansökan.
 • De personer som anmälts som behöriga användare kan direkt logga in på internetbanken med BankID.
 • För andra inloggningssätt än BankID, kontakta kundservice.
 • Du kan se transaktioner och saldo i internetbanken.
 • Vid uttag påbörjas en ny villkorsperiod.

Priser och villkor

Konto Högräntekontot
Ränta 0,80 %, rörlig
Reducerad ränta 0,50 procentenheter, rörlig
Sparbelopp 0–5 000 000 kr
Insättningsgaranti Ja
Uttag Ja. Ja, gör du ett uttag under villkorsperioden minskas räntan från tiden villkorsperioden börjat till tiden då uttaget sker. Räntereduktionen är aldrig större än räntesatsen på insatt kapital. Ju närmare villkorsperiodens slut, desto högre är ränteminskningen.
Bindningstid Ja, 1 år
Avgift 0 kr
Öppna konto 0 kr

Vanliga frågor och svar

När börjar 12-månadersperioden räknas?

Vid första insättningen. Gör du uttag under villkorsperioden börjar tidräkningen om från början.

Vad händer med pengarna efter tolv månader?

Efter 12 månader påbörjas automatiskt en ny villkorsperiod om inte ett uttag eller avslut begärs. Vill du ta ut dina pengar så kan du skriva ut en uttag/avslutsblankett direkt från vår hemsida och skicka in till oss tidigast en månad innan din villkorsperiod löper ut.

Måste jag binda mina pengar 12 månader?

Nej, du kan ta ut pengarna när du vill. Gör du ett uttag under villkorsperioden minskas räntan från tiden villkorsperioden börjat till tiden då uttaget sker. Räntereduktionen är aldrig större än räntesatsen på insatt kapital. Ju närmare villkorsperiodens slut, desto högre är ränteminskningen.