Förfrågan om Företagskontot

  1. 1 Start
  2. 2 Granska & avsluta

Ett ögonblick...

Företagsuppgifter

Kontaktperson

Bolagsform

Hur fungerar förfrågan?

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är det viktigt för oss att få veta mer om just ditt företag. 

Är du intresserad av några andra sparprodukter så kan du läsa mer om Sparkontot, Fasträntekontot och Högräntekontot

Huvudman & Ägare

Här kan du enkelt lägga till de personer som är ägare/huvudman i ert bolag/förening. Det totala ägandeskapet behöver tillsammans bli 100% och är ni fler ägare behöver samtliga finnas med på ansökan.

Det är viktigt för oss att få en helhetsbild av er situation för att kunna hjälpa er på bästa sätt.

Företagsuppgifter

Företagsnamn

Organisationsnummer

Kontaktperson

Bolagsform

Ägare

Personnummer:

Andelar: %

Filer

Medgivande om upplysning och kontakt

Behandling av personuppgifter

Marginalen Bank är personuppgiftsansvarig och insamling, kontroll och registrering av personuppgifter behövs för att kunna dokumentera, förbereda och administrera avtalet med dig. Därutöver krävs behandling av dina personuppgifter för att Banken ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser.

Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Banken behandlar dina personuppgifter.

Förteckning över betaltjänster

Kompletterande filer

Klicka här för att välja filer

Vad kan vara bra att bifoga?

  • Budget
  • Affärsplan

Vid "Lagerbolag" som bolagsform behöver du bifoga en fullmakt och vid "Förening" behöver du bifoga protokoll / stadgar.