Företagskontot

Ett transaktionskonto som ger ränta på ditt företags pengar.
Internetbank och bankgiroanslutning ingår.

Företagskontot i korthet

 • Ränta upp till 5 000 000 kr
 • Fria uttag
 • Rörlig ränta
 • Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
 • Internetbank & bankgiroanslutning ingår

Ansök om Företagskontot

Så här fungerar insättningsgarantin för våra insättningskonton

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning under förutsättning att insättningen gjorts inom 12 månader, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

 

Så fungerar företagskontot

 • Företagskontot är ett transaktionskonto där du får ränta på ditt företags pengar.
 • Till kontot kopplas ett bankgironummer och via vår Internetbank sköter du enkelt ditt företags alla in- och utbetalningar.
 • Fler personer kan få tillgång till internetbankstjänsterna för ditt företag. Du väljer själv vilka konton, och vilken nivå på behörighet, som användarna ska ha.
 • Till Företagskontot kan man koppla en kontokredit som hjälper ditt företag att utjämna likviditeten. Ditt företag får snabbt tillgång till pengar när det behövs och skulden regleras automatiskt när pengarna kommer in på kontot.
 • Kontot har en månadsavgift på 70 kronor och där ingår Internetbank och ett bankgironummer.
 • Uttag och insättningar gör du i vår internetbank.

 

Priser och villkor

Konto Företagskontot
Ränta 0,40 %, rörlig
Sparbelopp Ränta upp till 5 000 000 kr
Insättningsgaranti Ja
Månadsavgift 70 kr / månad
Bankintyg 995 kr
Fria uttag Ja
Övertrasseringsavgift 75 kr
Övertrasseringsränta Riksbankens referensränta + 15 %
Påminnelseavgift 50 kr
Extra kontoutdrag 100 kr

Vanliga frågor om Företagskontot

Har du köpt ett lagerbolag och behöver ett bankintyg?

Marginalen kan hjälpa dig med ett Företagskonto inklusive bankgirotjänster och ett bankintyg. Avgift för bankintyg är 995 kr och debiteras ditt konto efter bolagsregistreringen.

Mer om lagerbolag och bankintyg >

Vill du starta ett Aktiebolag (AB) och behöver ett bankintyg?

Marginalen Bank kan hjälpa dig med ett Företagskonto inklusive bankgirotjänster och ett bankintyg. Avgift för bankintyg är 995 kr och debiteras ditt konto efter bolagsregistreringen.

Mer om aktiebolag och bankintyg >

Kan jag flytta mitt befintliga BG-nr till mitt nya Företagskonto hos Marginalen Bank?

Ja, det går bra. Glöm inte att meddela oss vilket datum du vill att flytten genomförs.

Mer om att flytta BG-nr >