Räntehistorik för Fasträntekontot

Här kan du föjla ränteutvecklingen på Fasträntekontot. Effektivräntan står inom parentes.

Datum  3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 5 år 7 år
2021.07.13 0,70% 0,80% 1,05% 1,15 (1,14) % 1,30 (1,28) % 1,65 (1,60) % 2,05 (1,93) %
2021.02.09 0,75% 0,85% Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad
2020.12.08 Oförändrad Oförändrad Oförändrad 1,25 (1,24) % 1,50 (1,48) % Oförändrad Oförändrad
2020.11.10 0,80% 0,90% 1,10% 1,30 (1,29) % 1,55 (1,53) % Oförändrad Oförändrad
2020.10.13 0,85% 0,95% 1,15% 1,45 (1,44) % 1,65 (1,62) % Oförändrad Oförändrad
2020.09.15 0,90% 1,00% 1,20% Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad
2020.08.04 Oförändrad Oförändrad 1,30% 1,50 (1,49) % 1,70 (1,67) % Oförändrad Oförändrad
2020.04.23 1,00% 1,10% 1,40% 1,60 (1,59) % 1,80 (1,77)% Oförändrad Oförändrad
2019.11.26 0,90% 1,00% 1,25% 1,45 (1,44) % 1,70(1,67) % Oförändrad Oförändrad
2019.09.20 1,00% 1,10% 1,30% 1,55 (1,54) % 1,80(1,77) % Oförändrad Oförändrad
2019.03.19 Oförändrad Oförändrad 1,15% 1,40 (1,39) % 1,65 (1,62) % Oförändrad Oförändrad
2019.02.05 0,90% 1,05% 1,20% 1,45 (1,44) % 1,70 (1,67) % Oförändrad Oförändrad
2018.10.16 0,95% 1,10% 1,25% 1,50 (1,49) % Oförändrad Oförändrad Oförändrad
2018.09.12 0,9% 1,00% Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad
2018.08.21 Oförändrad Oförändrad Oförändrad 1,40 (1,39) % Oförändrad Oförändrad Oförändrad
2017.11.30 Oförändrad Oförändrad 1,10 (1,10) % 1,50 (1,49) % 1,75 (1,72) % 2,00 (1,92) % 2,25 (2,11) %
2017.05.17 Oförändrad Oförändrad 1,20 (1,20) % 1,65 (1,64) % Oförändrad Oförändrad Oförändrad
2017.02.07 Oförändrad Oförändrad 1,10 (1,10) % 1,55 (1,54) % 1,80 (1,77) % 2,05 (1,97) % 2,55 (2,37) %
2016.11.16 Oförändrad Oförändrad 1,30 (1,30) % 1,65 (1,64) % Oförändrad 2,25 (2,16) % 2,75 (2,55) %
2016.10.20 Oförändrad Oförändrad 1,40 (1,40) % Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad
2016.06.01 0,65%  0,75%  Oförändrad 1,75 (1,73) % Oförändrad Oförändrad Oförändrad
2016.05.04 - - 1,50 (1,50) % 1,50 (1,45) % 2,00 (1,96) % 2,50 (2,38) % 3,00 (2,76) %
2016.05.02 - - 1,25 (1,25) % 1,25 (1,24) % 1,85 (1,82) % 2,25 (2,16) % 2,50 (2,33) %
2015.11.10 - - 0,90 (0,90) % 1,10 (1,09) % Oförändrad Oförändrad Oförändrad
2015.04.21 - - 1,00 (1,00) % 1,20 (119) % 1,40 (1,38) % 1,55 (1,50) % 2,00 (1,89) %
2015.03.10 - - 1,20 (1,20) % 1,40 (1,39) % 1,65 (1,62) % 2,00 (1,92) % 2,30 (2,16) %
2015.02.24 - - 1,45 % 1,55 (1,54) % 1,70 (1,67) % 2,05 (1,97) % 2,35 (2,20) %
2015.02.11 - - 1,50 % 1,65 (1,64) % 1,85 (1,82) % 2,20 (2,11) % 2,50 (2,33) %
2015.02.04 - - 1,55 % Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad
2015.01.13 - - 1,65 % 1,85 (1,83) % 2,10 (2,06) % 2,40 (2,29) % 2,65 (2,46) %
2014.10.28 - - 1,75 % 2,00 (1,98) % Oförändrad Oförändrad Oförändrad
2014.09.05 - - Oförändrad Oförändrad 2,40 (2,34) % Oförändrad Oförändrad
2014.07.11 - - 2,00 % 2,20 (2,18) % - 2,75 (2,61) % 3,10 (2,85) %
2014.07.02 - - 2,30 % 2,60 (2,57) % Oförändrad Oförändrad
2014.05.21 - - Oförändrad 2,70 (2,66) % 3,00 (2,83) % 3,30 (3,01) %
2014.03.26 - - Oförändrad Oförändrad 3,30 (3,10) % 3,60 (3,26) %
2014.03.12 - - 2,40 % 2,80 (2,76) % Oförändrad -
2014.01.28 - - Oförändrad Oförändrad 3,55 (3,32) % -
2013.11.19 - - Oförändrad Oförändrad 3,75 (3,50) % -
2013.10.08 - - 2,50 % 2,75 (2,71) % Oförändrad -
2013.09.06 - - Oförändrad Oförändrad 3,50 (3,28) % -
2013.06.03 - - 2,60 % 2,95 (2,91) % 3,40 (3,19) % -
2013.05.22 - - 2,70 % 3,05 (3,01) % Oförändrad -
2013.05.13 - - 2,80 % 3,15 (3,10) % 3,50 (3,28) % -
2013.05.06 - - Oförändrad 3,30 (3,25) % Oförändrad -
2013.04.29 - - 2,90 % Oförändrad Oförändrad -
2013.04.22 - - Oförändrad 3,40 (3,34) % Oförändrad -
2013.04.16 - - 3,10 % Oförändrad Oförändrad -
2013.01.29 - - Oförändrad Oförändrad 3,60 (3,37) % -
2012.12.17 - - 3,20 % 3,30 (3,25) % 4,0 (3,71) % -
2012.10.03 - - Oförändrad Oförändrad 4,15 (3,84) % -
2012.04.30 - - 3,30 % 3,35 (3,30) % Oförändrad -
2012.04.23 - - Oförändrad Oförändrad 4,40 (4,06) % -
2012.03.26 - - Oförändrad Oförändrad - -
2012.02.20 - - 3,20 % 3,30 (3,25) % - -

Så här fungerar effektivränta

Räntesatsen som gäller för ny placering sätts dagligen och kan därmed förändras, uppåt eller nedåt, från tid till annan utifrån marknadsräntornas utveckling. Räntan sätts bankdagen efter det att en insättning är tillgänglig på likvidkontot. När ett Fasträntekonto tecknats är räntesatsen fast under löptiden.

Den fasta räntan är baserad på en årlig ränta som beräknas även utifrån att hela räntebeloppet utbetalas på återbetalningsdagen. Effektivräntan (angiven inom parantes ovan) är ett sätt att beräkna räntan så att jämförbarhet mellan exempelvis olika sparkonton erhålls. Den effektiva räntan beräknas som om räntan betalas ut årsvis och att det därmed uppstår en ”ränta på ränta-effekt”.