Fasträntekontot – vår högsta ränta

Så här tänkte vi - binder man sina pengar i ett, två, tre, fem eller sju år ska man såklart ha något för det. Resultatet blev en riktigt bra ränta.

Fasträntekontot i korthet

 • Vår högsta ränta.
 • Valfri bindningstid på 3 eller 6 månader och 1, 2, 3, 5 eller 7 år.
 • Ju längre du sparar, desto högre ränta. 
 • Med fast ränta vet du exakt vad du har vid bindningstidens slut.
 • Minsta första insättning är 50 000 kr.
 • Spara upp till 5 000 000.

Ansök om fasträntekontot

Insättningsgaranti

Insättningskontot, Fasträntekontot, omfattas enligt beslut av Riksgälden av den statliga insättningsgarantin och gäller insatt belopp upp till 950.000 kronor per kund. Utöver detta belopp får ersättning från garantin betalas ut med sammanlagt högst 5 miljoner kronor om insättaren på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till exempelvis försäljning av privatbostad, avgångsvederlag eller försäkringsersättning. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in.

Fast ränta och effektiv ränta

Fast ränta

Den fasta räntan är baserad på en årlig ränta som beräknas utifrån att hela räntebeloppet utbetalas på återbetalningsdagen. Räntesatsen som gäller för ny placering sätts dagligen och kan förändras uppåt eller nedåt utifrån marknadsräntornas utveckling.

Räntan sätts bankdagen efter det att en insättning är tillgänglig på likvidkontot. När ett Fasträntekonto tecknats är räntesatsen fast under löptiden. 

Effektiv ränta

Den effektiva räntan är ett sätt att beräkna räntan så att jämförbarhet mellan exempelvis olika sparkonton erhålls.

För Fasträntekontots olika bindningstider anges den effektiva räntan inom parantes. Den effektiva räntan beräknas som om räntan betalas ut årsvis och att det därmed uppstår en ”ränta på ränta-effekt”.

Räntehistorik

Här hittar du information om ränteutvecklingen för Fasträntekontot.

Så funkar det

 • Du hittar ansökan här på webben, fyll i och skicka till Frisvarsadressen.
 • Föreningar och stiftelser behöver komplettera ansökan med stadgar och protokoll. 
 • Intresserad av att placera belopp större än 5 miljoner? Kontakta Specialinlåning eller ring 010-495 15 14.
 • När kontot är öppnat skickar vi ett välkomstbrev till ditt bolag. De personer som anmälts som behöriga användare kan då logga in på Internetbanken med BankID.
 • Du sätter in pengarna på det likvidkonto du fått, därefter för vi över pengarna till ett Fasträntekonto.
 • Under bindningstiden går det inte göra fler insättningar, men det är möjligt att ta ut hela eller delar av sparkapitalet. Tänk på att vi tar avgift för det.
 • För att göra ett uttag, kontakta kundservice på 0771-717 710. Ha telefonkoden redo. Pengarna finns på likvidkontot nästa bankdag.

Räntehistorik

Här hittar du information om ränteutvecklingen för Fasträntekontot.

Priser och villkor

Konto Fasträntekontot
Bindningstid Ja, 3, 6 månader och 1, 2, 3, 5 eller 7 år
Ränta Fast, varierar med bindningstid. Räntan kapitaliseras vid utgången av bindningstiden.
Ränta, bindningstid 3 månader 1,00 %
Ränta, bindningstid 6 månader 1,10 %
Ränta, bindningstid 1 år 1,30 %
Ränta, bindningstid 2 år 1,55 % (effektiv ränta 1,54 %)
Ränta, bindningstid 3 år 1,80 % (effektiv ränta 1,77 %)
Ränta, bindningstid 5 år 2,00 % (effektiv ränta 1,92 %)
Ränta, bindningstid 7 år 2,25 % (effektiv ränta 2,11 %)
Sparbelopp 50 000–5 000 000 kr
Insättningsgaranti Ja
Fria uttag Nej. Avgift för uttag är 2 % årlig ränta på uttaget belopp för återstående sparperiod, dock minst 200 kr. Om saldot understiger 50 000 kr anses kontot förtidsinlöst.
Avgift 0 kr
Öppna konto 0 kr
Ombindning För villkorsperiod upp till 12 mån förnyas villkorsperioden automatisk. Räntan kapitaliseras till saldot och binds om.

Vanliga frågor och svar

Vilken ränta får jag?

Du får den ränta som gäller den dagen Fasträntekontot öppnas. 

Vad är ett likvidkonto?

När du öppnar Fasträntekontot får du ett likvidkonto, där du sätter in dina pengar. Sen för vi över pengarna till ditt Fasträntekonto, där pengarna finns under bindningstiden. Tar du ut pengar i förväg hamnar de på ditt likvidkonto, där sätter vi också in dina pengar efter bindningstiden. Vill du göra uttag eller förtidsinlösen ringer du vår kundservice på 0771-717 710.

Kan jag göra fler än en insättning till Fasträntekontot?

Nej, du kan inte göra fler insättningar under bindningstiden.