Det går inte att göra överföringar från Högräntekontot i internetbanken eftersom kontot har en villkorsperiod. Ring kundservice om du vill göra uttag.