Meddela vår kundtjänst skriftligt – eller via telefon genom att uppge din telefonkod. Pengarna förs sedan över till ditt fördefinierade uttagskonto.