Frågor och svar

Högräntekontot

Är räntan fast eller rörlig?

Högräntekontot har rörlig ränta.

När börjar 12-månadersperioden räknas?

Vid första insättningen. Gör du uttag under villkorsperioden börjar tidräkningen om från början.

Vad händer med pengarna efter tolv månader?

Efter 12 månader påbörjas automatiskt en ny villkorsperiod om inte ett uttag eller avslut begärs. Vill du ta ut dina pengar så kan du skriva ut en uttag/avslutsblankett direkt från vår hemsida och skicka in till oss tidigast en månad innan din villkorsperiod löper ut.

Måste jag binda mina pengar 12 månader?

Nej, du kan ta ut pengarna när du vill. Gör du ett uttag under villkorsperioden minskas räntan från tiden villkorsperioden börjat till tiden då uttaget sker. Räntereduktionen är aldrig större än räntesatsen på insatt kapital. Ju närmare villkorsperiodens slut, desto högre är ränteminskningen.

Omfattas sparbelopp som överstiger 5 000 000 kr av villkorsperioden?

Nej. På sparbelopp som överstiger 5 000 000 kr har du en reducerad ränta. Beloppet som överstiger 5 000 000 kr omfattas då inte av villkorsperioden du har på ditt Högräntekonto.

Jag får felmeddelandet ”Frånkonto felaktigt” när jag ska göra en överföring från Högräntekontot, varför?

Du inte själv göra överföringar från Högräntekontot i internetbanken eftersom kontot har en villkorsperiod. Uttag från kontot görs kostnadsfritt via uttagsblankett som du hittar under Dokument och Blanketter.

Tänk på de uttagsvillkor som gäller, läs mer ovan.

Hur tar jag ut pengar?

Uttag från Företagskonto, Sparkonto, Stora sparkonto samt likvidkonto görs i första hand via din internetbank under fliken Betala & Överföra.

Uttag från Högräntekonto samt förtidslösen av fasträntekonto görs via uttagsblankett. Du hittar våra blanketter under fliken Dokument och blanketter.