Vad händer när mitt konto binds om automatisk?

För villkorsperiod upp till 12 månader förnyas villkoren automatisk. Innestående medel inklusive ränta med avdrag från skatt utgör då nytt sparbelopp. Vill du inte förlänga din villkorsperiod kontaktar du oss innan en ny villkor påbörjas. Skickar ett säkert meddelande från internetbanken eller kontaktar Kundservice på 0771-717 710.