Frågor och svar

Fasträntekontot

Är räntan fast eller rörlig?

Fasträntekontot har fast ränta.

Vilken ränta får jag?

Du får den ränta som gäller den dagen Fasträntekontot öppnas. Fasträntekontot öppnas bankdagen efter att du satt in pengarna på ditt likvidkonto.

Vad är ett likvidkonto?

När du öppnar Fasträntekontot får du ett likvidkonto, där du sätter in dina pengar. Vi överför sparkapitalet till ditt Fasträntekonto, där pengarna finns under bindningstiden. Efter bindningstidens slut eller om du väljer att förtidslösa ditt fasträntekonto hamnar pengarna på ditt likvidkonto. Vill du göra uttag från ditt likvidkonto gör du det i internetbanken. Om du önskar att förtidslösa ber vi dig att fylla i en uttagsblankett som du hittar under fliken Dokument och blanketter.

Kan jag göra fler än en insättning till Fasträntekontot?

Nej, du kan inte göra fler insättningar under bindningstiden.

Hur gör jag ett förtidsuttag och vad kostar det?

Om din bindningstid förfallit och pengarna placerats på ditt likvidkonto gör du överföringen via internetbanken, klicka på Betala och Överföra. Om du önskar att förtidslösa ber vi dig att fylla i en avsluts-/uttagsblankett som du hittar under fliken Dokument och blanketter.

Uttag, förtidsuttag och förtidsinlösen har en avgift som dras från uttagsbeloppet. De exakta villkoren för avgiftsberäkning hittar du i produktvillkoret.

När kapitaliseras räntan på mitt fasträntekonto?

När din valda bindningstid har löpt ut.

Vad händer när mitt konto binds om automatiskt?

För villkorsperioder upp till 12 månader förnyas och förlängs villkorsperioden och bindningstiden automatiskt. Innestående saldo inklusive ränta, med avdrag från skatt, utgör då ditt nya sparbelopp. Vill du inte förlänga din villkorsperiod kontaktar du oss innan en ny villkorsperiod påbörjas genom att skicka ett meddelande via internetbankens meddelandefunktion som du hittar i inloggat läge.

Hur gör jag om jag inte har automatisk förlägning och vill binda om kapitalet?

För villkorsperioder över 12 mån sker ingen automatisk ombindning. Vill du binda om ditt sparkapital ber vi dig att fylla i en ny komplett ansökan. Du hittar information och ansökan om våra olika kontotyper under fliken Konton.