Vad måste Marginalen göra för att följa den globala standarden?

  • Vi måste ställa frågor till befintliga och nya kunderför att ta reda på om de berörs av regelverket
  • Begära in viss dokumentation
  • Rapportera kontosaldon en gång per år till Skatteverket