Särskilda regler för företagskunder

När det gäller företagskunder kräver regelverket, utöver ovanstående, att vi bland annat identifierar vilken typ av verksamhet våra företagskunder bedriver.
Vi behöver dels ta reda på om företaget är ett finansiellt institut, och om det inte är det – om det är ett s.k. aktivt eller passivt företag.

Ett företag räknas som aktivt om något av följande stämmer (fler situationer än de som nämns finns):

  • Företagets intäkter före skatt kom från försäljning av produkter och/eller tjänster till minst 50% under föregående räkenskapsår
  • Företaget är eller ägs av stat, kommun eller landsting
  • Företaget eller företagsgruppens aktier handlas på en etablerad marknadsplats