Allmänna frågor

Hur sätter jag in pengar på mitt konto?

Du kan enkelt överföra pengar direkt från annan bank till ditt konto i Marginalen Bank. Uppge då ditt kontonummer och välj Marginalen Bank som mottagande bank. De fyra första siffrorna i ditt kontonummer är clearingnummer.

När kapitaliseras räntan på mitt konto?

Vid årsskiftet, då den betalas till ditt konto. Har du ett Fasträntekonto betalas räntan efter bindningstidens slut.

Hur gör jag för att beställa ett engagemangsbesked?

Det kan du göra genom att ringa till oss på telefon 0771 - 717 710 alternativt maila till kundserviceforetag@marginalen.se och begära detta. Möjlighet finns även att skicka ett mail via Internetbanken.

Vi har bytt firmatecknare i företaget, hur går vi till väga för att ändra dessa uppgifter hos er?

I detta fall ringer ni in till vår kundservice på telefonnummer 0771 - 717 710 och begär ändringsblanketter till företaget. Tänk på att den tidigare firmatecknaren då ska ringa in för verifiering över telefon med telefonkod. På så sätt kan vi verifiera bolaget och skicka ut ändringsblanketterna.

Vi vill att ytterligare en person får tillgång till våra konton via internetbanken. Går det att lösa detta och i så fall hur?

Ring in till vår kundservice på telefonnummer 0771 - 717 710, uppge telefonkoden för verifiering och efter det kan vi skicka ut en fullmakt till er. I denna fullmakt kan ni fylla i vilka funktioner fullmaktstagaren ska ha tillgång till.

Hur gör jag för att ta emot inbetalningar från utlandet?

Marginalen Banks samarbetspartner när det gäller utlandsbetalningar är Danske Bank. Inbetalningar från utlandet ska sättas in på följande konto

Kontohavare:  Marginalen Bank Bankaktiebolag

IBAN:  SE78 1200 0000 0136 3007 7137

BIC/SWIFT:  DABASESX

OBS! För att ta emot betalningar från utlandet är det viktigt att ditt kontonummer i Marginalen Bank anges som Referens i betalningen.