Vid årsskiftet, då den betalas till ditt konto. Har du ett Fasträntekonto betalas räntan efter bindningstidens slut.