Frågor och svar

Företagskontot

Omfattas Företagskontot av insättningsgarantin?

Ja, Företagskontot omfattas av insättningsgarantin (1 050 000 SEK per organisationsnummer). Läs mer på, www.riksgälden.se

 

Kan jag flytta mitt befintliga BG-nr till mitt nya Företagskonto hos Marginalen Bank?

Ja, det går bra. Glöm inte att meddela oss vilket datum du vill att flytten ska genomförs. 

Företagskonto, Bankgiro 1-firmatecknare
Företagskonto, Bankgiro 2-firmatecknare

Går det att öppna ett företagskonto hos er om jag har betalningsanmärkningar?

Vi erbjuder inte företagskonto till personer med betalningsanmärkningar. Ni är alltid välkomna att ansöka om någon av våra sparprodukter.

Går det att få ett företagskort knutet till vårt Företagskonto?

I dagsläget erbjuder vi inte denna produkt. Det går däremot att ansöka om ett privatkort i syfte att använda detta i företagets ställe.

För att säkerställa att det blir rätt i deklarationen ber vi er höra med skatteverket alternativt en revisor för mer information kring hur ni går till väga.

Har du köpt ett lagerbolag och behöver ett bankintyg?

Bland de dokument som måste upprättas och skickas till bolagsverket vid uppstart av ett aktiebolag är ett Bankintyg som visar att det finns ett aktiekapital. För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 25 000 kronor från och med 1 januari 2020.

Marginalen kan hjälpa dig med ett Företagskonto inkl. bankgirotjänster och ett bankintyg.

Hur gör jag?

Du behöver fylla i en ansökan om ett Företagskonto. 

Ansökan om Företagskonto för lagerbolag, 1 firmatecknare

Ansökan om Företagskonto för lagerbolag, 2 firmatecknare

När aktiekapitalet är insatt på ditt Företagskonto och vi mottagit en generalfullmakt från lagerbolagssäljaren alternativt att bolaget är registrerat hos Bolagsverket, är du välkommen att börja använda ditt bolag och Företagskonto.

Avgift för bankintyg är 995 kr och debiteras ditt konto efter bolagsregistreringen.

Vill du starta ett Aktiebolag (AB) och behöver ett bankintyg?

Bland de dokument som måste upprättas och skickas till bolagsverket vid uppstart av ett aktiebolag är ett Bankintyg som visar att det finns ett aktiekapital. För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 25 000 kronor från och med 1 januari 2020.

Marginalen Bank kan hjälpa dig med ett Företagskonto inklusive bankgirotjänster och ett bankintyg.

Hur gör jag?

Du behöver fylla i en ansökan om ett Företagskonto.

Ansökan om Företagskonto för bolag under bilande, 1 firmatecknare 

Ansökan om Företagskonto för bolag under bilande, 2 firmatecknare 

När aktiekapitalet är insatt på ditt Företagskonto kan vi ställa ut det bankintyg som krävs för att ditt bolag ska kunna registreras hos Bolagsverket. När bolaget är registrerat, är du välkommen att börja använda ditt bolag och Företagskonto.

Avgift för bankintyg är 995 kr och debiteras ditt konto efter bolagsregistreringen.

Sparkontot

Är räntan fast eller rörlig?

Sparkontot har rörlig ränta.

Hur tar jag ut pengar från mitt konto?

Logga bara in på internetbanken och för över pengarna till önskat konto.

Kostar det att ta ut pengar?

Uttag och överföringar som du gör själv i internetbanken är kostnadsfria. Manuella betalningar och överföringar debiteras enligt prislista. Undantag är Högräntekontot som enbart hanteras manuellt utan avgift.

Fasträntekontot

Är räntan fast eller rörlig?

Fasträntekontot har fast ränta.

Vilken ränta får jag?

Du får den ränta som gäller den dagen Fasträntekontot öppnas. Fasträntekontot öppnas bankdagen efter att du satt in pengarna på ditt likvidkonto.

Vad är ett likvidkonto?

När du öppnar Fasträntekontot får du ett likvidkonto, där du sätter in dina pengar. Vi överför sparkapitalet till ditt Fasträntekonto, där pengarna finns under bindningstiden. Efter bindningstidens slut eller om du väljer att förtidslösa ditt fasträntekonto hamnar pengarna på ditt likvidkonto. Vill du göra uttag från ditt likvidkonto gör du det i internetbanken. Om du önskar att förtidslösa ber vi dig att fylla i en uttagsblankett som du hittar under fliken Dokument och blanketter.

Kan jag göra fler än en insättning till Fasträntekontot?

Nej, du kan inte göra fler insättningar under bindningstiden.

Hur gör jag ett förtidsuttag och vad kostar det?

Om din bindningstid förfallit och pengarna placerats på ditt likvidkonto gör du överföringen via internetbanken, klicka på Betala och Överföra. Om du önskar att förtidslösa ber vi dig att fylla i en avsluts-/uttagsblankett som du hittar under fliken Dokument och blanketter.

Uttag, förtidsuttag och förtidsinlösen har en avgift som dras från uttagsbeloppet. De exakta villkoren för avgiftsberäkning hittar du i produktvillkoret.

När kapitaliseras räntan på mitt fasträntekonto?

När din valda bindningstid har löpt ut.

Vad händer när mitt konto binds om automatiskt?

För villkorsperioder upp till 12 månader förnyas och förlängs villkorsperioden och bindningstiden automatiskt. Innestående saldo inklusive ränta, med avdrag från skatt, utgör då ditt nya sparbelopp. Vill du inte förlänga din villkorsperiod kontaktar du oss innan en ny villkorsperiod påbörjas genom att skicka ett meddelande via internetbankens meddelandefunktion som du hittar i inloggat läge.

Hur gör jag om jag inte har automatisk förlägning och vill binda om kapitalet?

För villkorsperioder över 12 mån sker ingen automatisk ombindning. Vill du binda om ditt sparkapital ber vi dig att fylla i en ny komplett ansökan. Du hittar information och ansökan om våra olika kontotyper under fliken Konton. 

Allmänna frågor

Hur sätter jag in pengar på mitt konto?

Du kan enkelt överföra pengar direkt från annan bank till ditt konto i Marginalen Bank. Uppge då ditt kontonummer och välj Marginalen Bank som mottagande bank. De fyra första siffrorna i ditt kontonummer är clearingnummer.

När kapitaliseras räntan på mitt konto?

Räntan kapitaliseras vid årsskiftet för Företagskonto, Sparkonto, Stora Sparkonto samt Högräntekontot.

Ränta för fasträntekonto kapitaliseras vid bindningstidens slut.

Hur gör jag för att beställa ett engagemangsbesked?

Årsbesked skickas vanligen ut i mitten av januari årligen. Önskar du ett Engagemangsbesked behöver du som kund själv logga in och beställa det genom att skicka ett meddelande via internetbankens meddelandefunktion som du hittar i inloggat läge.

En beställning via en revisor måste alltid ha firmatecknarens godkännande och underskrift och kan skickas till engagemang@marginalen.se

Vi har bytt firmatecknare i företaget, hur går vi till väga för att ändra dessa uppgifter hos er?

Vid ändring av firmateckning eller ändring av annan kontobehörighet fyller ny firmatecknare i blanketterna Anmälan utökad behörig användare 1 firmatecknare eller Anmälan utökad behörig användare 2 firmatecknare samt Kundkännedom som ni också hittar under fliken Dokument och blanketter. 

Om firmateckningsändringen gäller en förening måste ni alltid bifoga en kopia av senaste protokoll som styrker av vem/vilka och hur föreningen tecknas dvs. namn och personnummer samt ensam eller två i förening.

Vi vill att ytterligare en person får tillgång till våra konton via internetbanken. Går det att lösa detta och i så fall hur?

Vid tillägg av behörig kontoanvändare fyller firmatecknare i blanketterna Anmälan utökad behörig användare 1 firmatecknare eller Anmälan utökad behörig användare 2 firmatecknare samt Kundkännedom som ni också hittar under fliken Dokument och blanketter. 

Hur gör jag för att ta emot inbetalningar från utlandet?

Marginalen Bank samarbetar med Danske Bank gällande utlandsbetalningar-/överföringar.

Inbetalningar från utlandet ska sättas in på följande konto:

 

Kontohavare:    Marginalen Bank Bankaktiebolag

IBAN:               SE78 1200 0000 0136 3007 7137

BIC/SWIFT:                  DABASESX

Bankadress:                  Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm, Sweden.

 

VIKTIG INFORMATION!

Du har inget specifikt IBAN/BIC för just ditt konto.

För att ta emot betalningar/överföringar från utlandet är det viktigt(!) att ditt kontonummer (9235XXXXXXX) anges som Referens i betalningen/överföringen. Vi erbjuder endast insättningar i SEK, dvs. vi har inga valutakonton.

Vänligen uppmärksamma att internationella betalningar/överföringar kan ta upp till tre bankdagar.

Tips! Handläggningstiden förenklas om avsändaren skickar överföringen i SEK.

Hur skickar jag en utlandsbetalning?

Om du vill göra en betalning till utlandet, ber vi dig att hämta vår blankett för det och fylla i alla uppgifter Blanketten hittar du på vår hemsida under www.marginalen.se/foretag/kontakt.

Klicka på Dokument och blanketter och under rubriken Övrigt finner du ”Beställning utlandsbetalning”

 Vänligen fyll i och returnera till oss via post.

 OBS! Glöm inte att bifoga:

-       ID-kopia samt

-       fakturaunderlag alt orsak till betalning om summan överstiger 150 000 SEK.

 

Vänligen skicka betalnings-/överföringsuppdraget inkl. underlaget till vårt huvudkontor:
Marginalen Bank/företagskonto

Svarspost

20583943

110 05 Stockholm

 

Vänligen uppmärksamma att internationella betalningar/överföringar kan ta upp till tre bankdagar att nå mottagande bank.

FATCA

Vad är FATCA?

Sverige och USA har ingått ett avtal om informationsutbyte baserat på den amerikanska skattelagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Det är en lag som ska förhindra skatteflykt.

FATCA har införts i svensk lagstiftning som gäller från och med 2015-04-01.

Vad innebär FATCA?

Banken måste ta reda på vilka av deras kunder som är skatteskyldiga i USA och lämna ut uppgifter om kontosaldon en gång per år till Skatteverket, som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten, IRS.

Banken måste även i vissa fall dra källskatt på fasta, bestämda, årliga eller periodiska betalningar från USA till vissa banker som inte följer FATCA.

Vilka uppgifter lämnar Marginalen till Skattemyndigheten för ett rapporteringspliktigt konto?

Kontohavares kontonummer, namn, adress, amerikanskt skatteregistreringsnummer (TIN), uppgift om ränta samt kontosaldo vid utgången av kalenderåret eller saldo när kontot avslutas.

Är det bara Marginalen Bank som gör detta?

Nej, alla banker måste följa FATCA men tillvägagångssätten kan skilja sig åt.

Vad måste Marginalen göra för att följa FATCA?

 • Vi måste ställa frågor till befintliga och nya kunder för att ta reda på om de berörs av FATCA
 • Begära in viss dokumentation
 • Rapportera kontosaldon en gång per år till Skatteverket

Vilka kunder påverkas av FATCA?

Banken ska göra sökningar i sina system. Kunder som uppfyller någon av nedanstående villkor kan komma att kontaktas för mer information. Det kan således hända att vi kontaktar kunder som faktiskt inte är skatteskyldiga i USA.

 • Amerikanskt medborgarskap eller bosatt i USA
 • Född i USA
 • Amerikansk adress i våra kundregister
 • Återkommande betalningar till amerikanska konton
 • Har lämnat fullmakt eller firmateckningsrätt till en person med amerikansk adress
 • Kunder som endast uppgivit c/o- eller poste restante adress

Jag är inte skatteskyldig i USA. Behöver jag göra något?

Om vi har indikationer som tyder på att du skulle kunna vara skatteskyldig i USA så kommer vi kontakta dig för mer information. Antingen för att få in det amerikanska skatteregistreringsnumret (TIN) eller för att få intyg som bekräftar att du inte är skatteskyldig i USA.

De allra flesta kunder som inte är skatteskyldiga kommer dock inte att märka något och behöver inte heller göra något.

Vilka uppgifter måste jag lämna till er?

Det är helt individuellt. Vi kommer tala om vilka uppgifter som behövs och vilka formulär som behöver fyllas i.

Vad gör Marginalen om jag inte lämnar de begärda uppgifterna?

Enligt FATCA måste bankerna betrakta kunder som inte lämnar begärda uppgifter som skatteskyldiga i USA. Det innebär att vi kommer att lämna ut samma uppgifter om dessa kunder till skattemyndigheten som vi hade gjort om kunderna lämnat uppgifter som bekräftar att de är skatteskyldiga i USA.

Kan jag få hjälp av er?

Marginalen Bank kan hjälpa dig med generella frågor, men vi erbjuder inte skatterådgivning.

Om du behöver hjälp med skattefrågor som rör FATCA kan du vända dig till en skatterådgivare eller gå in på IRS hemsida.

Den nya globala standarden

Ny lag för utbyte av upplysningar om finansiella konton

Sverige har undertecknat en OECD-konvention att genomföra en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Syftet med denna standard är att motverka skatteflykt.

Standarden bygger på den amerikanska lagstiftningen FATCA och innebär att finansiella institut ska identifiera utländska kontohavare och lämna information om deras tillgångar till sin nationella skattemyndighet. Informationen ska sedan överföras till det land där kontohavaren har sin skatterättsliga hemvist. Med skatterättslig hemvist menas det land där en person bor stadigvarande, betalar skatt och deklarerar sin inkomst i enlighet med det landets lagstiftning.

För att införa denna standard i Sverige har två nya lagar har antagits:

- Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och

- Lag (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Banken måste ställa frågor

Marginalen Bank frågar alla nya kunder, liksom andra banker och finansiella institut i Sverige, om de är skattskyldiga i något annat land än Sverige i samband med att ett inlåningskonto öppnas.

Särskilda regler för företagskunder

När det gäller företagskunder kräver regelverket, utöver ovanstående, att vi bland annat identifierar vilken typ av verksamhet våra företagskunder bedriver.
Vi behöver dels ta reda på om företaget är ett finansiellt institut, och om det inte är det – om det är ett s.k. aktivt eller passivt företag.

Ett företag räknas som aktivt om något av följande stämmer (fler situationer än de som nämns finns):

 • Företagets intäkter före skatt kom från försäljning av produkter och/eller tjänster till minst 50% under föregående räkenskapsår
 • Företaget är eller ägs av stat, kommun eller landsting
 • Företaget eller företagsgruppens aktier handlas på en etablerad marknadsplats

Vad innebär den globala standarden?

Banken måste ta reda på vilka av deras kunder som är skatteskyldiga i annat land än Sverige och lämna ut uppgifter om kontosaldon en gång per år till Skatteverket, som i sin tur rapporterar vidare till skattemyndigheten i det land där kontohavaren är skatteskyldig.

Varför frågar ni om skatterättslig hemvist?

Lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och Lagen om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton är svenska lagar som innebär att finansiella företag ska lämna uppgifter till svenska Skatteverket om kontohavare som är skyldiga att betala skatt i annat land än Sverige.

Svenska Skatteverket kommer i sin tur rapportera vidare till skattemyndigheten i det land där kontohavaren är skatteskyldig.

Vilka uppgifter lämnar Marginalen till Skattemyndigheten för ett rapporteringspliktigt konto?

Kontohavares kontonummer, namn, adress, utländskt skatteregistreringsnummer (TIN), uppgift om ränta samt kontosaldo vid utgången av kalenderåret eller saldo när kontot avslutas.

Är det bara Marginalen Bank som gör detta?

Nej, alla banker som är rapporteringsskyldiga måste följa standarden men tillvägagångssätten kan skilja sig åt.

Vad måste Marginalen göra för att följa den globala standarden?

 • Vi måste ställa frågor till befintliga och nya kunderför att ta reda på om de berörs av regelverket
 • Begära in viss dokumentation
 • Rapportera kontosaldon en gång per år till Skatteverket

Vilka kunder påverkas av den globala standarden?

Banken ska göra sökningar i sina system. Kunder som uppfyller någon av nedanståend villkor kan komma att kontaktas för mer information. Det kan således hända att vi kontaktar kunder som faktiskt inte är skatteskyldiga i annat land.

 • Utländsk adress och/eller telefonnummer i våra kundregister
 • Återkommande betalningar till utländska konton
 • Har lämnat fullmakt eller firmateckningsrätt till en person med utländsk adress
 • Kunder som endast uppgivit c/o- eller poste restante adress

Jag är bara skatteskyldig i Sverige. Behöver jag göra något?

Om vi har indikationer som tyder på att du skulle kunna vara skatteskyldig i något annat land så kommer vi kontakta dig för mer information. Antingen för att få in ditt skatteregistreringsnummer (TIN) eller för att få ett intyg som bekräftar att du inte är skatteskyldig i något annat land.

De allra flesta kunder som endast är skatteskyldiga i Sverige kommer dock inte att märka något och behöver inte heller göra något.

Vilka uppgifter måste jag lämna till er?

Det är helt individuellt. Vi kommer tala om vilka uppgifter som behövs och vilka formulär som behöver fyllas i. 

Vad gör Marginalen om jag inte lämnar de begärda uppgifterna?

Nya kunder kommer inte kunna öppna konto om inte ansökan är komplett med alla uppgifter.

För befintliga kunder, som inte lämnar begärda uppgifter, kommer vi i vissa fall rapportera kontot som odokumenterat till Skatteverket och i andra fall ska vi dra slutsatser utifrån de uppgifter vi har om kunden. Det innebär att vi kommer att lämna ut samma uppgifter om dessa kunder till skattemyndigheten som vi hade gjort om kunderna lämnat uppgifter som bekräftar att de är skatteskyldiga i annat land än Sverige.

Kan jag få hjälp av er?

Marginalen Bank kan hjälpa dig med generella frågor, men vi erbjuder inte skatterådgivning. Om du behöver hjälp med skattefrågor som rör den globala standarden kan du vända dig till en skatterådgivare eller till skattemyndigheten i det land där du är skatteskyldig.