I mottagarregistret ser du dina betalningsmottagare och överföringsmottagare. Mottagarna visas med kortnamn och kontonummer. Du kan ta bort en mottagare genom att klicka på krysset under Ta bort.