Frågor och svar

Företagskontot

Omfattas Företagskontot av insättningsgarantin?

Ja, Företagskontot omfattas av insättningsgarantin (1 050 000 SEK per organisationsnummer). Läs mer på, www.riksgälden.se

 

Kan jag flytta mitt befintliga BG-nr till mitt nya Företagskonto hos Marginalen Bank?

Ja, det går bra. Glöm inte att meddela oss vilket datum du vill att flytten ska genomförs. 

Företagskonto, Bankgiro 1-firmatecknare
Företagskonto, Bankgiro 2-firmatecknare

Går det att öppna ett företagskonto hos er om jag har betalningsanmärkningar?

Vi erbjuder inte företagskonto till personer med betalningsanmärkningar. Ni är alltid välkomna att ansöka om någon av våra sparprodukter.

Går det att få ett företagskort knutet till vårt Företagskonto?

I dagsläget erbjuder vi inte denna produkt. Det går däremot att ansöka om ett privatkort i syfte att använda detta i företagets ställe.

För att säkerställa att det blir rätt i deklarationen ber vi er höra med skatteverket alternativt en revisor för mer information kring hur ni går till väga.

Har du köpt ett lagerbolag och behöver ett bankintyg?

Bland de dokument som måste upprättas och skickas till bolagsverket vid uppstart av ett aktiebolag är ett Bankintyg som visar att det finns ett aktiekapital. För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 25 000 kronor från och med 1 januari 2020.

Marginalen kan hjälpa dig med ett Företagskonto inkl. bankgirotjänster och ett bankintyg.

Hur gör jag?

Du behöver fylla i en ansökan om ett Företagskonto. 

Ansökan om Företagskonto för lagerbolag, 1 firmatecknare

Ansökan om Företagskonto för lagerbolag, 2 firmatecknare

När aktiekapitalet är insatt på ditt Företagskonto och vi mottagit en generalfullmakt från lagerbolagssäljaren alternativt att bolaget är registrerat hos Bolagsverket, är du välkommen att börja använda ditt bolag och Företagskonto.

Avgift för bankintyg är 995 kr och debiteras ditt konto efter bolagsregistreringen.

Vill du starta ett Aktiebolag (AB) och behöver ett bankintyg?

Bland de dokument som måste upprättas och skickas till bolagsverket vid uppstart av ett aktiebolag är ett Bankintyg som visar att det finns ett aktiekapital. För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 25 000 kronor från och med 1 januari 2020.

Marginalen Bank kan hjälpa dig med ett Företagskonto inklusive bankgirotjänster och ett bankintyg.

Hur gör jag?

Du behöver fylla i en ansökan om ett Företagskonto.

Ansökan om Företagskonto för bolag under bilande, 1 firmatecknare 

Ansökan om Företagskonto för bolag under bilande, 2 firmatecknare 

När aktiekapitalet är insatt på ditt Företagskonto kan vi ställa ut det bankintyg som krävs för att ditt bolag ska kunna registreras hos Bolagsverket. När bolaget är registrerat, är du välkommen att börja använda ditt bolag och Företagskonto.

Avgift för bankintyg är 995 kr och debiteras ditt konto efter bolagsregistreringen.

Sparkontot

Är räntan fast eller rörlig?

Sparkontot har rörlig ränta.

Hur tar jag ut pengar från mitt konto?

Logga bara in på internetbanken och för över pengarna till önskat konto.

Kostar det att ta ut pengar?

Uttag och överföringar som du gör själv i internetbanken är kostnadsfria. Manuella betalningar och överföringar debiteras enligt prislista. Undantag är Högräntekontot som enbart hanteras manuellt utan avgift.

Fasträntekontot

Är räntan fast eller rörlig?

Fasträntekontot har fast ränta.

Vilken ränta får jag?

Du får den ränta som gäller den dagen Fasträntekontot öppnas. Fasträntekontot öppnas bankdagen efter att du satt in pengarna på ditt likvidkonto.

Vad är ett likvidkonto?

När du öppnar Fasträntekontot får du ett likvidkonto, där du sätter in dina pengar. Vi överför sparkapitalet till ditt Fasträntekonto, där pengarna finns under bindningstiden. Efter bindningstidens slut eller om du väljer att förtidslösa ditt fasträntekonto hamnar pengarna på ditt likvidkonto. Vill du göra uttag från ditt likvidkonto gör du det i internetbanken. Om du önskar att förtidslösa ber vi dig att fylla i en uttagsblankett som du hittar under fliken Dokument och blanketter.

Kan jag göra fler än en insättning till Fasträntekontot?

Nej, du kan inte göra fler insättningar under bindningstiden.

Hur gör jag ett förtidsuttag och vad kostar det?

Om din bindningstid förfallit och pengarna placerats på ditt likvidkonto gör du överföringen via internetbanken, klicka på Betala och Överföra. Om du önskar att förtidslösa ber vi dig att fylla i en avsluts-/uttagsblankett som du hittar under fliken Dokument och blanketter.

Uttag, förtidsuttag och förtidsinlösen har en avgift som dras från uttagsbeloppet. De exakta villkoren för avgiftsberäkning hittar du i produktvillkoret.

När kapitaliseras räntan på mitt fasträntekonto?

När din valda bindningstid har löpt ut.

Vad händer när mitt konto binds om automatiskt?

För villkorsperioder upp till 12 månader förnyas och förlängs villkorsperioden och bindningstiden automatiskt. Innestående saldo inklusive ränta, med avdrag från skatt, utgör då ditt nya sparbelopp. Vill du inte förlänga din villkorsperiod kontaktar du oss innan en ny villkorsperiod påbörjas genom att skicka ett meddelande via internetbankens meddelandefunktion som du hittar i inloggat läge.

Hur gör jag om jag inte har automatisk förlägning och vill binda om kapitalet?

För villkorsperioder över 12 mån sker ingen automatisk ombindning. Vill du binda om ditt sparkapital ber vi dig att fylla i en ny komplett ansökan. Du hittar information och ansökan om våra olika kontotyper under fliken Konton. 

Allmänna frågor

Hur sätter jag in pengar på mitt konto?

Du kan enkelt överföra pengar direkt från annan bank till ditt konto i Marginalen Bank. Uppge då ditt kontonummer och välj Marginalen Bank som mottagande bank. De fyra första siffrorna i ditt kontonummer är clearingnummer.

När kapitaliseras räntan på mitt konto?

Räntan kapitaliseras vid årsskiftet för Företagskonto, Sparkonto, Stora Sparkonto samt Högräntekontot.

Ränta för fasträntekonto kapitaliseras vid bindningstidens slut.

Hur gör jag för att beställa ett engagemangsbesked?

Årsbesked skickas vanligen ut i mitten av januari årligen. Önskar du ett Engagemangsbesked behöver du som kund själv logga in och beställa det genom att skicka ett meddelande via internetbankens meddelandefunktion som du hittar i inloggat läge.

En beställning via en revisor måste alltid ha firmatecknarens godkännande och underskrift och kan skickas till engagemang@marginalen.se

Vi har bytt firmatecknare i företaget, hur går vi till väga för att ändra dessa uppgifter hos er?

Vid ändring av firmateckning eller ändring av annan kontobehörighet fyller ny firmatecknare i blanketterna Anmälan utökad behörig användare 1 firmatecknare eller Anmälan utökad behörig användare 2 firmatecknare samt Kundkännedom som ni också hittar under fliken Dokument och blanketter. 

Om firmateckningsändringen gäller en förening måste ni alltid bifoga en kopia av senaste protokoll som styrker av vem/vilka och hur föreningen tecknas dvs. namn och personnummer samt ensam eller två i förening.

Vi vill att ytterligare en person får tillgång till våra konton via internetbanken. Går det att lösa detta och i så fall hur?

Vid tillägg av behörig kontoanvändare fyller firmatecknare i blanketterna Anmälan utökad behörig användare 1 firmatecknare eller Anmälan utökad behörig användare 2 firmatecknare samt Kundkännedom som ni också hittar under fliken Dokument och blanketter. 

Hur gör jag för att ta emot inbetalningar från utlandet?

Marginalen Bank samarbetar med Danske Bank gällande utlandsbetalningar-/överföringar.
Inbetalningar från utlandet ska sättas in på följande konto:

Kontohavare: Marginalen Bank Bankaktiebolag

IBAN: SE78 1200 0000 0136 3007 7137

BIC/SWIFT: DABASESX

Bankadress: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm, Sweden.

VIKTIG INFORMATION!

Du har inget specifikt IBAN/BIC för just ditt konto.

För att ta emot betalningar/överföringar från utlandet är det viktigt(!) att ditt kontonummer (9235XXXXXXX) anges som Referens i betalningen/överföringen. Vi erbjuder endast insättningar i SEK, dvs. vi har inga valutakonton.

Vänligen uppmärksamma att internationella betalningar/överföringar kan ta upp till tre bankdagar.

Tips! Handläggningstiden förenklas om avsändaren skickar överföringen i SEK.

Från 1 februari 2022 ska ni ge nedanstående uppgifter till avsändaren för att kunna ta emot betalningar från utlandet till Företagskontot:

Företagets fullständiga namn och adress

Företagskontonummer i IBAN-format. IBAN-kontonumret hittar ni i Internetbanken.

Marginalen Banks BIC-kod: MARGSESS

Notera att det endast avser ankommande utlandsbetalningar. Läs mer om hur avgående utlandsbetalningar hanteras här.

Hur skickar jag en utlandsbetalning?

Om du vill göra en betalning till utlandet, ber vi dig att hämta vår blankett för det och fylla i alla uppgifter Blanketten hittar du på vår hemsida under www.marginalen.se/foretag/kontakt.

Klicka på Dokument och blanketter och under rubriken Övrigt finner du ”Beställning utlandsbetalning”

 Vänligen fyll i och returnera till oss via post.

 OBS! Glöm inte att bifoga:

-       ID-kopia samt

-       fakturaunderlag alt orsak till betalning om summan överstiger 150 000 SEK.

 

Vänligen skicka betalnings-/överföringsuppdraget inkl. underlaget till vårt huvudkontor:
Marginalen Bank/företagskonto

Svarspost

20583943

110 05 Stockholm

 

Vänligen uppmärksamma att internationella betalningar/överföringar kan ta upp till tre bankdagar att nå mottagande bank.

FATCA

Vad är FATCA?

Sverige och USA har ingått ett avtal om informationsutbyte baserat på den amerikanska skattelagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Det är en lag som ska förhindra skatteflykt.

FATCA har införts i svensk lagstiftning som gäller från och med 2015-04-01.

Vad innebär FATCA?

Banken måste ta reda på vilka av deras kunder som är skatteskyldiga i USA och lämna ut uppgifter om kontosaldon en gång per år till Skatteverket, som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten, IRS.

Banken måste även i vissa fall dra källskatt på fasta, bestämda, årliga eller periodiska betalningar från USA till vissa banker som inte följer FATCA.

Vilka uppgifter lämnar Marginalen till Skattemyndigheten för ett rapporteringspliktigt konto?

Kontohavares kontonummer, namn, adress, amerikanskt skatteregistreringsnummer (TIN), uppgift om ränta samt kontosaldo vid utgången av kalenderåret eller saldo när kontot avslutas.

Är det bara Marginalen Bank som gör detta?

Nej, alla banker måste följa FATCA men tillvägagångssätten kan skilja sig åt.

Vad måste Marginalen göra för att följa FATCA?

 • Vi måste ställa frågor till befintliga och nya kunder för att ta reda på om de berörs av FATCA
 • Begära in viss dokumentation
 • Rapportera kontosaldon en gång per år till Skatteverket

Vilka kunder påverkas av FATCA?

Banken ska göra sökningar i sina system. Kunder som uppfyller någon av nedanstående villkor kan komma att kontaktas för mer information. Det kan således hända att vi kontaktar kunder som faktiskt inte är skatteskyldiga i USA.

 • Amerikanskt medborgarskap eller bosatt i USA
 • Född i USA
 • Amerikansk adress i våra kundregister
 • Återkommande betalningar till amerikanska konton
 • Har lämnat fullmakt eller firmateckningsrätt till en person med amerikansk adress
 • Kunder som endast uppgivit c/o- eller poste restante adress

Jag är inte skatteskyldig i USA. Behöver jag göra något?

Om vi har indikationer som tyder på att du skulle kunna vara skatteskyldig i USA så kommer vi kontakta dig för mer information. Antingen för att få in det amerikanska skatteregistreringsnumret (TIN) eller för att få intyg som bekräftar att du inte är skatteskyldig i USA.

De allra flesta kunder som inte är skatteskyldiga kommer dock inte att märka något och behöver inte heller göra något.

Vilka uppgifter måste jag lämna till er?

Det är helt individuellt. Vi kommer tala om vilka uppgifter som behövs och vilka formulär som behöver fyllas i.

Vad gör Marginalen om jag inte lämnar de begärda uppgifterna?

Enligt FATCA måste bankerna betrakta kunder som inte lämnar begärda uppgifter som skatteskyldiga i USA. Det innebär att vi kommer att lämna ut samma uppgifter om dessa kunder till skattemyndigheten som vi hade gjort om kunderna lämnat uppgifter som bekräftar att de är skatteskyldiga i USA.

Kan jag få hjälp av er?

Marginalen Bank kan hjälpa dig med generella frågor, men vi erbjuder inte skatterådgivning.

Om du behöver hjälp med skattefrågor som rör FATCA kan du vända dig till en skatterådgivare eller gå in på IRS hemsida.

Den nya globala standarden

Ny lag för utbyte av upplysningar om finansiella konton

Sverige har undertecknat en OECD-konvention att genomföra en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Syftet med denna standard är att motverka skatteflykt.

Standarden bygger på den amerikanska lagstiftningen FATCA och innebär att finansiella institut ska identifiera utländska kontohavare och lämna information om deras tillgångar till sin nationella skattemyndighet. Informationen ska sedan överföras till det land där kontohavaren har sin skatterättsliga hemvist. Med skatterättslig hemvist menas det land där en person bor stadigvarande, betalar skatt och deklarerar sin inkomst i enlighet med det landets lagstiftning.

För att införa denna standard i Sverige har två nya lagar har antagits:

- Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och

- Lag (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Banken måste ställa frågor

Marginalen Bank frågar alla nya kunder, liksom andra banker och finansiella institut i Sverige, om de är skattskyldiga i något annat land än Sverige i samband med att ett inlåningskonto öppnas.

Särskilda regler för företagskunder

När det gäller företagskunder kräver regelverket, utöver ovanstående, att vi bland annat identifierar vilken typ av verksamhet våra företagskunder bedriver.
Vi behöver dels ta reda på om företaget är ett finansiellt institut, och om det inte är det – om det är ett s.k. aktivt eller passivt företag.

Ett företag räknas som aktivt om något av följande stämmer (fler situationer än de som nämns finns):

 • Företagets intäkter före skatt kom från försäljning av produkter och/eller tjänster till minst 50% under föregående räkenskapsår
 • Företaget är eller ägs av stat, kommun eller landsting
 • Företaget eller företagsgruppens aktier handlas på en etablerad marknadsplats

Vad innebär den globala standarden?

Banken måste ta reda på vilka av deras kunder som är skatteskyldiga i annat land än Sverige och lämna ut uppgifter om kontosaldon en gång per år till Skatteverket, som i sin tur rapporterar vidare till skattemyndigheten i det land där kontohavaren är skatteskyldig.

Varför frågar ni om skatterättslig hemvist?

Lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och Lagen om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton är svenska lagar som innebär att finansiella företag ska lämna uppgifter till svenska Skatteverket om kontohavare som är skyldiga att betala skatt i annat land än Sverige.

Svenska Skatteverket kommer i sin tur rapportera vidare till skattemyndigheten i det land där kontohavaren är skatteskyldig.

Vilka uppgifter lämnar Marginalen till Skattemyndigheten för ett rapporteringspliktigt konto?

Kontohavares kontonummer, namn, adress, utländskt skatteregistreringsnummer (TIN), uppgift om ränta samt kontosaldo vid utgången av kalenderåret eller saldo när kontot avslutas.

Är det bara Marginalen Bank som gör detta?

Nej, alla banker som är rapporteringsskyldiga måste följa standarden men tillvägagångssätten kan skilja sig åt.

Vad måste Marginalen göra för att följa den globala standarden?

 • Vi måste ställa frågor till befintliga och nya kunderför att ta reda på om de berörs av regelverket
 • Begära in viss dokumentation
 • Rapportera kontosaldon en gång per år till Skatteverket

Vilka kunder påverkas av den globala standarden?

Banken ska göra sökningar i sina system. Kunder som uppfyller någon av nedanståend villkor kan komma att kontaktas för mer information. Det kan således hända att vi kontaktar kunder som faktiskt inte är skatteskyldiga i annat land.

 • Utländsk adress och/eller telefonnummer i våra kundregister
 • Återkommande betalningar till utländska konton
 • Har lämnat fullmakt eller firmateckningsrätt till en person med utländsk adress
 • Kunder som endast uppgivit c/o- eller poste restante adress

Jag är bara skatteskyldig i Sverige. Behöver jag göra något?

Om vi har indikationer som tyder på att du skulle kunna vara skatteskyldig i något annat land så kommer vi kontakta dig för mer information. Antingen för att få in ditt skatteregistreringsnummer (TIN) eller för att få ett intyg som bekräftar att du inte är skatteskyldig i något annat land.

De allra flesta kunder som endast är skatteskyldiga i Sverige kommer dock inte att märka något och behöver inte heller göra något.

Vilka uppgifter måste jag lämna till er?

Det är helt individuellt. Vi kommer tala om vilka uppgifter som behövs och vilka formulär som behöver fyllas i. 

Vad gör Marginalen om jag inte lämnar de begärda uppgifterna?

Nya kunder kommer inte kunna öppna konto om inte ansökan är komplett med alla uppgifter.

För befintliga kunder, som inte lämnar begärda uppgifter, kommer vi i vissa fall rapportera kontot som odokumenterat till Skatteverket och i andra fall ska vi dra slutsatser utifrån de uppgifter vi har om kunden. Det innebär att vi kommer att lämna ut samma uppgifter om dessa kunder till skattemyndigheten som vi hade gjort om kunderna lämnat uppgifter som bekräftar att de är skatteskyldiga i annat land än Sverige.

Kan jag få hjälp av er?

Marginalen Bank kan hjälpa dig med generella frågor, men vi erbjuder inte skatterådgivning. Om du behöver hjälp med skattefrågor som rör den globala standarden kan du vända dig till en skatterådgivare eller till skattemyndigheten i det land där du är skatteskyldig.

Inloggning

Hur loggar jag in på internetbanken?

För att kunna logga in i Internetbanken Företag så behöver du vara anmäld som Behörig användare för företaget/föreningen.

Så snart som kontot är öppnat så kan du som användare enkelt logga in med ditt mobila BankID, även andra former av BankID fungerar bra.

Om du inte har ett BANKID eller har möjlighet att skaffa ett så ringer du enkelt till kundservice på 0771-71 77 10, så hjälper vi dig med inloggningsalternativ.

När du loggat in ser du en lista på den eller de olika roller och företag du har tillgång till. Klicka på raden för det företag du vill komma in på, du kan sedan enkelt byta bolag i rullistan.

Vilka olika inloggningssätt finns det?

1. BankID på fil eller kort
2. 
Mobilt BankID
3. Pin-kod och kodkort
4. Mobilverifiering
5. Enkel inloggning med PIN-kod (Begränsad åtkomst)

Vad är BankID/e-legitimation?
E-legitimation är en elektronisk legitimation för användning på internet och fungerar precis som ditt ID-kort, körkort eller pass. Med hjälp av en e-legitimation kan du identifiera dig och logga in, skriva under avtal och godkänna transaktioner på olika myndigheters, bankers och företags webbplatser. Det finns tre olika e-legitimationer: BankID (och Nordea), Mobilt BankID och Telia e-legitimation.

Vad är Mobilt BankID?
Mobilt BankID är en e-legitimation för mobiltelefoner och surfplattor. Gå in på www.bankid.com för att komma igång med ditt mobila BankID.

Kan jag beställa Mobilt BankID eller BankID via Marginalen Bank?
Marginalen Bank är inte utgivare av BankID. Du gör beställningen via en bank som är utgivare av BankID.

Hur skaffar jag en e-legitimation?
Det finns flera utgivare av e-legitimation, gå in på www.e-legitimation.se för att komma igång med e-legitimation.

Hur spärrar jag min e-legitimation?
Din e-legitimation är en personlig id-handling som ska förvaras säkert. Om du misstänker att någon har kommit åt din e-legitimation är det viktigt att du omedelbart spärrar den hos utgivaren.

Varför fungerar inte mitt BankID?
Om du har problem med ditt BankID bör du först testa det på www.test.bankid.com (gäller ej Telia e-legitimation) för att kontroller att det ör giltigt. Du kan även gå in på www.install.bankid.com för att ladda ner det senaste säkerhetsprogrammet.

Hur loggar jag in med Mobilverifiering?
Följ instruktionen för att logga in med vår app för mobilverifiering. Observera att du behöver PIN-kod och kodkort för att aktivera mobilverifieringen.

Hur loggar jag in med PIN-kod och kodkort?
Så här gör du:

 1. Välj kodkort på inloggningssidan.
 2. Ange ditt personnummer utan bindestreck (10 siffror).
 3. Ange in din PIN-kod och klicka på Fortsätt.
 4. Ange den fyrsiffriga engångskod från ditt kodkort som motsvarar kombinationen på kodkortet.
 5. Klicka på Fortsätt. Nu är du inloggad.

OBS! Du måste tillåta cookies för att kunna logga in.

Hur aktiverar jag ett nytt kodkort?

Du behöver ha kvar minst två koder från det gamla kodkortet för att kunna aktivera ett nytt. När du har använt större delen av koderna på ditt kodkort skickar vi automatiskt ett nytt kort till dig.

 1. Logga in på internetbanken, klicka på Säkerhetsinställningar och sedan Aktivera nytt kodkort.
 2. Skriv in ditt nya kodkortsnummer. Det består av sju tecken, oftast både siffror och bokstäver. Klicka på Fortsätt.
 3. För att aktivera ditt nya kodkort använder du en fyrsiffrig kod från ditt gamla kodkort. Klicka på Godkänn.
 4. Ditt nya kodkort är nu aktiverat. Det gamla går inte längre att använda.

Har ditt kodkort blivit spärrat på grund av fel PIN-kod eller har kortets giltighetstid gått ut? Ring kundservice på 0771-717 710, vardagar 07.00-21.00 och helger 09.00-17.00.

Hur loggar jag in med enkel inloggning (PIN-kod)?

Anger du bara din PIN-kod får du begränsad tillgång till internetbanken och kan inte utföra några transaktioner.

Betalning

Vanliga frågor och svar om Betalning

Hur betalar jag till Bankgiro och PlusGiro?

Observera att du endast kan göra betalningar från Förtagskontot och Kapitalsparkontot.

 1. Gå in på Betala och Överför. Välj avsändarkonto.
 2. Välj mottagare. Ange Bankgiro- eller Plusgironummer och hämta mottagarens namn. Om de redan gjort en betalning finns mottagaren i rullistan.
 3. Fyll i betalningsuppgifterna, var noga med att fylla i ett OCR-nummer om det finns på avin (max 25 siffror). Om OCR-nummer saknas ska ett meddelande skrivas så att mottagaren kan identifiera betalningen.
 4. Klicka på Lägg till betalning. Du kan sedan välja att fylla i en ny betalning eller godkänna din betalning.
 5. Godkänn genom att signera på samma sätt som du loggade in, dvs. med BankID, mobilt BankID, mobilverifieringsapp eller kodkort.
 6. Registrerade och delsignerade betalningar hittar du under Översikt betalningar
 7. Framtida betalningar syns under Kommande betalningar

Varför får jag ett felmeddelande när jag ska göra en betalning?

Kontrollera att uppgifterna du angett stämmer. Kontrollera att du har angett rätt OCR-nummer.

Kan jag gå in senare och godkänna betalningar?

Ja, betalningen ligger som en påminnelse tills du har godkänt eller tagit bort den.

Kan jag registrera en stående betalning som återkommer varje månad?

Nej, men du kan däremot ha stående överföringar.

Vad är ett OCR-nummer?

Det är den rad med siffror som har #-tecknet i början och slutet, normalt finns den i avins nedre vänstra hörn. Numret innehåller viktig information för mottagaren om både betalningen och avsändaren.

Hur betalar jag en räkning med autogiro?

Kontakta betalningsmottagaren och be om en autogiroblankett. Fyll i och skicka den till betalningsmottagaren.

Hur makulerar jag mitt autogiro-uppdrag?

Ring vår kundservice på 0771-717 710. Du kan också kontakta betalningsmottagaren direkt.

Vad betyder ”funktionen kräver stark identifiering” eller ”funktionen är inte tillgänglig med aktuell autentiseringsleverantör”?

Du har loggat in med endast PIN-kod och har därför en begränsad åtkomst till internetbanken. Logga ut och logga in igen med BankID, mobilt BankID, mobilverifiering eller kodkort.

Vad händer om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot för en betalning?

Då blir betalningen avvisad direkt.

Kostar det något att betala räkningar via Marginalen Banks internetbank?

Nej, internetbanken är kostnadsfri.

Vad är mottagarregistret?

I mottagarregistret ser du dina betalningsmottagare och överföringsmottagare. Mottagarna visas med kortnamn och kontonummer. Du kan ta bort en mottagare genom att klicka på krysset under Ta bort.

Överföring

Vanliga frågor och svar om Överföring

Hur gör jag överföring?

 1. Gå in på Betala och överför. Under Betalningar och överföringar kan du välja om du vill göra en överföring mellan egna konton (inklusive fördefinierade konton) eller till andra konton/banker.
 2. Om du för över mellan egna konton, fyll i konton, belopp och överföringsdag och klicka på Lägg till överföring.
 3. Om du för över till andra konton/banker väljer du avsändarkonto och mottagarkonto om du redan har mottagaren registrerad. Om inte, får du fylla i mottagarens namn, bank och kontonummer.
 4. Fyll därefter i överföringsuppgifterna och välj om du vill spara mottagaren i mottagarregistret.
 5. Välj om det är en engångsbetalning eller en återkommande betalning.
 6. Lägg till överföringen. Klicka på godkänn. Signera på samma sätt som du loggade in, dvs. med BankID, mobilt BankID, mobilverifiering eller kodkort.
 7. Registrerade och delsignerade överföringar hittar du under Översikt betalningar
 8. Framtida överföringar syns under Kommande betalningar.

Hur lång tid tar det att göra en överföring?

- En överföring till ett annat konto i Marginalen Bank sker direkt.

- En överföring till ett konto i en annan bank som görs bankdag före klockan 14.00 blir bokförd hos mottagarbanken senast klockan 17.00 samma dag. Görs överföringen efter klockan 14.00 bokförs den hos mottagarbanken nästa bankdag innan klockan 11.00. Marginalen Bank garanterar inte att mottagande bank gör överföringen disponibel.

Hur fyller jag i en annan banks kontonummer?

Skriv clearing- och kontonummer utan mellanrum, bindestreck eller punkter. Till Handelsbanken och Nordea personkonto anger du inte clearingnummer.

Hur långt fram i tiden kan jag registrera en överföring?

Överföringar kan registreras ett år framåt.

Kan en överföring bli avvisad?

Om det saknas pengar på kontot på överföringsdagen försöker vi göra överföringen igen senare på dagen. Saknas det pengar även då så blir överföringen avvisad. En överföring kan också bli avvisad om mottagarens bankkontonummer har stängts, då får du tillbaka pengarna inom ett par dagar.

Jag har en stående överföring den 31:a varje månad. Vad händer månaderna som har färre dagar?

Då dras det den sista dagen i månaden.

Vilken tid på dagen går överföringar iväg om jag registrerat den i förväg?

På kvällen varje vardag dras den i förväg registrerade överföringen. Mottagaren har pengarna nästa dag.

Kan jag ändra eller ta bort en stående överföring via internetbanken?

Ja, du tar bort en överföring under Överföring/stående överföringar. Klicka på krysset under Ta bort. Sen kan du registrera överföringen igen. Du kan också gå in under Överföringar/kommande överföringar och klicka på krysset under Ta bort.

Jag har en stående överföring den 31:a varje månad. Vad händer månaderna som har färre dagar?

Då dras den sista dagen i månaden.

Hur ser jag kommande överföringar?

För att se kommande överföringar måste du vara inloggad med kodkort, mobilverifiering eller e-legitimation.

Hur mycket kan jag överföra på en dag?

Du kan göra överföringar/betalningar på sammanlagt 2 000 000 kronor per dag. Vill du höja beloppsgränsen är du välkommen att ringa Kundservice 0771-717 710. Vi har öppet vardagar 8-20. Tänk på att ha ditt Mobila Bank:ID tillgängligt när du ringer oss.

Konton

Vanliga frågor och svar om Konton

Var kan jag se detaljerad kontoinformation?

Gå in på Min översikt och klicka sedan på ett kontonummer.

Hur får jag reda på aktuell ränta?

När du är inne på kontoinformation väljer du fliken Ränteinformation.

Vad betyder spärr mot debet?

På Högräntekontot kan du inte själv göra uttag direkt i internetbanken eftersom kontot har en villkorsperiod på 12 månader. Gör du ett uttag innan villkorsperioden har löpt ut minskar räntesatsen på insatt belopp med maximalt en procentenhet.

Läs mer i villkoren för kontot. Vill du göra ett uttag, gå in på fliken Kundservice och kontakt och skicka ett meddelande till oss så hjälper vi dig.

Var ser jag villkorsperioden på Högräntekontot?

Gå in på kontoinformationen och fliken transaktioner. Villkorsperioden gäller 12 månader från första insättning på kontot eller senaste uttaget, inte från öppningsdagen. 

Hur beställer jag ny PIN-kod?

Det är viktigt att du loggar in med PIN-kod och kodkort, inte med e-legitimation. Gå in under Min översikt, Våra inloggningssätt och välj Enkel inloggning med PIN-kod.

Hur väljer jag en ny telefonkod?

Gå in på Kundservice och kontakt och där finner du Ändra telefonkod. Välj ny kod på 6 tecken. Koden är knuten till dig personligen, inte till det bolag som du är inloggad på. Du kan alltså använda koden även till dina privata ärenden.

Hur ser jag vilket företag jag betalat till eller fått pengar från?

När du klickar på transaktionen får du upp detaljerna och där framgår vilket företag pengarna har gått till eller kommer från.