Juridiska tjänster

För att bedriva en framgångsrik affärsverksamhet behöver vi alla tillgång till juridiskt stöd ibland.

Tvistiga fordringar

Genom att vi i ett tidigt skede hjälper er att t.ex. se över era kreditrutiner och avtalsvillkor kan vi minska risken för att tvister uppstår mellan er och era kunder. 

Om en tvist ändå uppstår har vi har jurister som dagligen för processer vid domstol och får tvistiga fordringar fastställda. Vi hjälper er genom att vara ert ombud genom hela rättsprocessen såväl inom som utom rätta. 

Vi arbetar kostnadseffektivt, söker snabba och konstruktiva lösningar och har en lägre timtaxa än advokatbyråer. 

Genom att anlita oss kan vi i samråd med er göra en affärsmässig bedömning om hur ert ärende bäst ska handläggas. Om ni har en företagsförsäkring med rättskydd kan delar av juristarvodet dessutom täckas av försäkringen.

Vi sitter på vårt kontor i Stockholm men verkar över hela Sverige.

Kompetensområden

Genom våra juridiska tjänster får ni som kund tillgång till juridisk kompetens inom allmän affärsjuridik som:

  • fordringsrätt
  • avtalsrätt
  • bolagsrätt
  • köprätt
  • entreprenadrätt
  • processrätt
  • hyresrätt
  • fastighetsrätt
  • kommersiell leasingrätt.

Våra jurister har gedigen processerfarenhet och lång erfarenhet av arbete såväl inom inkassobranschen som vid Kronofogdemyndigheten. Vår målsättning är att ni ska få betalt för er fordran med hjälp av vår kunskap och erfarenhet.

Allt ryms inte på en hemsida, kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan få betalt enklare med hjälp av våra inkassotjänster.

Vill du veta mer om våra inkassotjänster?

Ring oss på telefon 0771-46 46 46 eller fyll i formuläret så hör vi av oss. Ange ditt namn och företag samt mailadress eller telefonnumer.

Har du frågor kring ett inkassokrav från oss?

Maila till inkasso@marginalen.se eller ring oss på 0771-89 89 00.

Inkasso AB Marginalen är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Genom att ange dina kontaktuppgifter kommer de att behandlas av Inkasso AB Marginalen med stöd av berättigat intresse för att kunna komma i kontakt med dig och sparas i högst tre (3) månader.

Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Inkasso AB Marginalen behandlar dina personuppgifter