Lyckat samarbete mellan Marginalen Inkasso och Bollnäs Bostäder

I hjärtat av Hälsingland ligger staden många av oss söderifrån passerar på väg mot fjällen. Kommunhuset är en bekant siluett när man svänger vänster på väg 83 mot Sveg. Men för 8000 personer är Bollnäs mer än en genomfart. Det är deras hem som hyresgäster hos det kommunägda fastighetsbolaget Bollnäs Bostäder som äger och förvaltar framförallt vanliga bostäder men även äldreboenden. 

Med så många hyresgäster blir det en hel del att göra för Lena Hägglund som arbetat på Bollnäs Bostäder i 30 år mest med personal och lönefrågor, men de senaste åren även med hyresdebitering. I november 2014 fördjupades samarbetet med Marginalen.

- I de fall hyresgästerna inte betalar i tid är det Marginalen som hjälper till att få in betalningen. Varje månad skickar jag en fil på de som inte har betalt sin hyra och sen tar Marginalen över. Det är mycket skönt eftersom de även tar över kontakten med kunden. I och med att det ändå är ett relativt litet samhälle så slipper man stöta på dem som man kanske tvistar med på Konsum, säger Lena Hägglund.

 Men känns det inte svårt att släppa kundrelationen till en leverantör, de blir ju trots allt era representanter?

- Det fungerar mycket bra. Det är aldrig några klagomål på Marginalen och de är mycket tydliga, professionella och hjälpsamma mot hyresgästerna. För det mesta så löser sig allt till det bästa då Marginalen även hjälper hyresgästerna med att upprätta avbetalningsplaner så att de kommer ikapp med hyran.

Lena menar också att samarbetet med Marginalen innebär en kompetensförstärkning.

- De har mycket bra kunskap om hur allt fungerar med lagar, kronofogden och i värsta fall om det blir en tvist i Tingsrätten, men det är mycket ovanligt. Marginalen brukar lyckas hjälpa hyresgästerna innan det går så långt, säger Lena men framhåller även att det känns som en extra trygghet med Marginalens jurister som kan ge råd om det behövs.

Och trots att allt digitaliseras och att det finns bra digitala hjälpmedel så föredrar Lena den personliga kontakten.

- Jag ringer för det mesta och får alltid hjälp mycket snabbt. Samarbetet med Satu i Sundsvall fungerar utmärkt, avslutar Lena.