Information om leasingförsäkring

Den utrustning som leasas av oss måste vara försäkrad genom en för Marginalen Bank fullgod försäkring, antingen via Marginalen Banks allriskförsäkring för leasad egendom eller via uppvisad företagsförsäkring som har fullgott skydd för den leasade egendomen.

Marginalen Banks allriskförsäkring

Försäkringen gäller för fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom orsakad av plötslig och oförutsedd händelse, det vill säga en allriskförsäkring som även omfattar maskinskada.

För dator och teknisk kontorsutrustning gäller försäkringen för plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse, det vill säga en allriskförsäkring.

För fullständig omfattning och samtliga undantag i försäkringen hänvisar vi till de fullständiga försäkringsvillkoren som ni finner nedan.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivaren är Gjensidige Forsikring ASA, Norge, Svensk filial med organisationsnummer 516407-0384. Postadress: Box 3031, 103 61 Stockholm.

Försäkringsförmedlare

Försäkringen förmedlas och administreras av Willis Towers Watson Sweden AB. Telefon 08-463 89 73

Anmäl skada

Anmäl skada avseende allriskförsäkringen direkt hos Willis Towers Watson

Anmäl skada

Allt ryms inte på en hemsida,  lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så fort vi kan.

Marginalen Bank är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Genom att ange dina kontaktuppgifter kommer de att behandlas av Marginalen Bank med stöd av berättigat intresse för att kunna komma i kontakt med dig och sparas i högst tre (3) månader.

Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Marginalen Bank behandlar dina personuppgifter