Vad är EIF-mikrogaranti

Lån med garanti från Europeiska Investeringsfonden (EIF).

Som första svenska bank kan vi erbjuda lån med EIF-mikrogaranti till små och mellanstora företag.

För många småföretagare är det svårt att få lån. Därför har EU ett program som ska hjälpa småföretagare från särskilt utsatta grupper att få lån. Lånen omfattas av en garanti som finansieras av Europeisk unionen inom programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI).

Företagslånet med EIF-mikrogaranti
Lån upp till 250.000 kr och vissa grundkrav gäller som till exempel att företaget får ha max 9 heltidsanställda och högst 20 miljoner i omsättning eller balansomslutning. Dessutom får företagets totalengagemang i banken inte överstiga 250.000 kr.

Uppstartslånet
I samarbete med NyföretagarCentrum kan nystartade företag låna upp till 250.000 kr med EIF-mikrogaranti. Ett förutsättning för att söka Uppstartslånet är att boka en rådgivning hos NyföretagarCentrum och gå igenom affärsplan och budget.

Fler EU-samarbeten, EREM CBSI (Cooperative Banks & Small Institutions)
Programmet vill öka utlåningen till småföretagare inom EU och stöttar därför institutioner som särskilt fokuserar på små och medelstora företag och nystartade företag.

Läs mer om EU-kommisionen.

Läs mer om EIF

EU-logo.jpg