Företagslånet – modern finansiering för dina investeringar, nu även med statlig garanti

100000 SEK 5000000 SEK
24 månader 60 månader

Återbetalningsperiod för lån med statlig garanti är 18-36 månader, lånebelopp 250 000 kr – 5 000 000 kr. Beräknad månadsbelopp att betala tar inte hänsyn till initial amorteringsfrihet.

0 kr

Ett företagslån som passar ditt företag

Ska ditt företag expandera eller står inför stora investeringar? Du kan låna upp till 5 000 000 kr genom att göra en enkel ansökan med bank-ID. Inga dolda avgifter. Alltid personlig service.

Företagslånet kan sökas med statlig garanti eller som ett vanligt företagslån. Villkoren beskriver vi längre ner på denna sida – huvudskillnaden är följande:

Med statlig garanti:

 • Lån upp till 5 000 000 kr
 • Återbetalningstid upp till 36 månader
 • Amorteringsfritt 12 månader
 • Endast 30 % personlig borgen för lån mellan 250 000 kr och 1 500 000 kr
 • Årsränta från 3,50 %, individuell prissättning
 • Krav på minskad omsättning med minst 20 % till följd av Coronapandemin

Företagslånet med statlig garanti är ett delvis statligt garanterat lån som syftar till att hjälpa dig som driver ett litet eller medelstort företag som är livskraftigt men som har drabbats av tillfälliga likviditetsproblem på grund av Coronapandemin.

Syftet med lånet är att överbrygga kortsiktiga ekonomiska svårigheter och ska nyttjas för att täcka kostnader eller investeringar i verksamheter. Genom lånet erbjuds du amorteringsfrihet i 12 månader och även amorteringsfrihet på eventuellt befintligt företagslån hos Marginalen Bank under det nya lånets löptid.

Lånet erbjuds under en tillfällig period 1 april 2020 – 30 september 2020. Sista ansökningsdag är 2020-09-25.

Vi ser gemensamt över hur stort lånet kan tänkas bli givet ditt företags behov, de grundvillkor som finns och det intäktsbortfall som du har fått. Därefter gör vi en sedvanlig kreditprövning.

Vanligt företagslån:

 • Lån upp till 5 000 000 kr
 • Återbetalningstid upp till 60 månader
 • Alla bolag och branscher
 • Individuell bedömning av säkerheter
 • Inga garantier för amorteringsfrihet

Grundvillkor för lån med statliga garantier

 • Lånet ska användas för täcka kostnader eller investeringar i verksamheten.
 • Lånet är till för livskraftiga företag som i grunden är lönsamma och som endast fått tillfälliga problem till följd av Coronapandemin

 • Företaget får inte anses vara ett ”företag i svårigheter” enligt EU-förordning 651/2014 per den 31 december 2019. Detta innebärande att:
  • Över hälften av företagets aktiekapital inte får ha förbrukats till följd av ackumulerade förluster
  • Över hälften av företagets bokförda egna kapital inte får ha försvunnit av ackumulerade förluster
  • Företaget inte får vara föremål för insolvensförfarande
  • Företaget inte får ha erhållit annat statligt stöd såsom undsättningsstöd eller omstruktureringsstöd
 • Icke finansiellt företag med max 250 anställda, en omsättning under 50 mEUR, eller en balansräkning mindre än 43 mEuro

 

 • Huvudsaklig verksamhet eller sitt säte i Sverige
 • Omsättningsminskning (konstaterad eller beräknad) till följd av Coronaepidemin på minst 20 procent

 • Lånet får inte användas till bonusar eller annan form av rörlig ersättning till ledande befattningshavare

 • Lånet får inte användas för vinstuttag som inte kan jämställas med normalt löneuttag
 • Företaget får inte ha blivit beviljad ett lån från annan bank eller kreditinstitut som deltar i Företagsakuten/lån med samma statliga garanti

 • Företaget har minst ett fastställt bokslut
 • BankID krävs för digital ansökan
 • Sedvanlig kreditprövning görs
 • Du får inte ha några betalningsanmärkningar
 • Låneansökan måste ha kommit oss tillhanda senast den 25 juni 2020

Transparenta priser och villkor

Företagslån med statlig garanti:

 • Lån från 250 000 kr till 5 000 000 kr
 • Amorteringsfritt 12 månader
 • Årsränta från 3,50 %, individuell prissättning
 • Uppläggningsavgift: 1 % upp till 600 000 kr, 0,5 % över 600 000 kr
 • Aviavgift: 15 kr autogiro

Vid försenade betalningar:

 • Påminnelseavgift: 60 kr
 • Förseningsavgift: 165 kr
 • Dröjsmålsränta: Gällande ränta plus 5 %

Företagslån utan statlig garanti:

 • Lån från 100 000 kr till 5 000 000 kr
 • Individuell prissättning
 • Uppläggningsavgift: Upp till 1 %
 • Aviavgift: 15 kr autogiro

Vid försenade betalningar:

 • Påminnelseavgift: 60 kr
 • Förseningsavgift: 165 kr
 • Dröjsmålsränta: Gällande ränta plus 5 %

Så här går det till:

 1. Logga in med BankID och fyll i din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök med BankID".
 2. Ansökan skickas in digitalt. Inga papper vid ansökan. Snabbt och enkelt!
 3. Din ansökan genomgår en sedvanlig kreditbedömning. När lånet är godkänt skickar vi ett skuldebrev till dig per post som du signerar och skickar tillbaka.
 4. Därefter betalar vi ut ditt lån.

Ansök med BankID