Flexibel finansiering av investeringar

Ska ditt företag expandera eller står det inför stora investeringar? Oavsett finansieringsbehov så är Företagslån en förmånlig och flexibel lösning.

Hjälper ditt företag expandera

Står företaget inför en expansion eller nyanställning av personal?

Passar olika investeringsbehov

Dags för investering i maskiner, inventarier eller ombyggnad av fastighet?

Anpassade villkor

Villkoren för lånet anpassas efter ditt företags förutsättningar.

En lösning som passar de flesta

Företagslån passar alla typer av företag och investeringsbehov. Det kan t.ex. handla om att ditt företag står inför en expansion som kräver externt kapital. Kanske vill ni investera i maskiner, inventarier eller en om– eller tillbyggnad av fastighet.

Oavsett investeringsbehov så kan ett företagslån vara en förmånlig och flexibel lösning. Det ger möjlighet att sprida ut kostnaden för investeringen och villkoren på lånet anpassas efter ditt företags förutsättningar och investeringens livslängd.

Företagslån ger också ditt företag möjlighet att direkt göra avskrivningar på investeringen.

 

Företagslån passar alla typer av företag och investeringsbehov. Det kan t.ex. handla om att ditt företag står inför en expansion som kräver externt kapital. Kanske vill ni investera i maskiner, inventarier eller en om– eller tillbyggnad av fastighet.

Oavsett investeringsbehov så kan ett företagslån vara en förmånlig och flexibel lösning. Det ger möjlighet att sprida ut kostnaden för investeringen och villkoren på lånet anpassas efter ditt företags förutsättningar och investeringens livslängd. Företagslån ger också ditt företag möjlighet att direkt göra avskrivningar på investeringen.