Företagslån – Se ditt företag växa med våra företagslån

Skulle du vilja förverkliga en affärsmöjlighet eller har du en vision om att se ditt företag växa? Ibland behöver lokaler renoveras eller likviditeten förbättras. Vi kan hjälpa dig som företagare att komma närmare dina mål, med våra lån för företagare.

Företagslån som får ditt företag att växa

Skulle du vilja förverkliga en affärsidé, fånga en ny affärsmöjlighet eller har du en vision om att se ditt företag växa? Behöver du mer kapital till ditt företag? Som nystartad kan det handla om att kunna komma igång snabbare med din affärsidé. För dig som redan är igång kan ibland lokaler behöva renoveras eller likviditeten förbättras. Kanske behöver du anställa, investera i ny teknik eller satsa på utveckling av nya produkter. Med våra skräddarsydda företagslån kan vi hjälpa dig som företagare att komma närmare dina mål.

Brist på kapital kan många gånger hindra företag från att växa och nå sin fulla potential. Det är ofta just tillgången på likvida medel som avgör om ett företag lyckas etablerar sig eller om det sakta somnar in - oavsett hur bra din affärsidé är. Vi på Marginalen tror på svenska företag och har själva gjort tillväxtresan. Vi erbjuder därför företagslån som passar dig som driver ett mindre eller medelstort företag. Du kan även vara helt nystartad.

Vilket företagslån passar dig?

  Uppstartslånet med EU-stöd Lilla företagslånet med EU-stöd Kreatörslånet med EU-stöd Företagslånet
Lånebelopp 100-250 tkr 100-250 tkr 100 tkr- 1mkr 100 tkr- 5 mkr
Årsränta Från 6,5 % (inkl ränterabatt 0,3 %) Från 4,15 % (inkl ränterabatt 0,3 %) Från 4,15 % Från 4,15 %
Krav på säkerhet 20 % personlig borgen 20 % personlig borgen <500 tkr, 30 % borgen >500 tkr, begränsad borgen + ftg-inteckning Individuell bedömning
Amortering och ränta Månadsvis ränta och amortering Månadsvis ränta och amortering Månadsvis ränta och amortering Månadsvis ränta och amortering
Övrigt I samarbete med NyföretagarCentrum - - COSME-garanti kan i vissa fall kopplas på
Uppläggningsavgift 1 % 1 % <500 tkr, 1 % >500 tkr, 0,5 % 1 %
Passar dig som är Nystartad Småföretag med mindre kapitalbehov Verksam inom kulturella och kreativa näringar Medelstort företag med lite större kapitalbehov

Uppstartslånet med EU-stöd: Ett företagslån för dig som är nystartad där vi som enda svenska bank har krav på endast 20 % personlig borgen och ger en ränterabatt på 0,3 %. Låna upp till 250 tkr under 2-4 år. Resan börjar hos vår partner NyföretagarCentrum.

Lilla Företagslånet med EU-stöd: Passar dig som är ett mindre företag där vi tack vare EU-stöd endast har krav på 20 % personlig borgen och dessutom ger 0,3 % ränterabatt. Låna upp till 250 tkr under 2-4 år.

Kreatörslånet med EU-stöd: För dig som är företagare inom de kulturella och kreativa näringarna. Som enda svenska bank kan vi tack vare EU-stöd ha krav på endast 30 % personlig borgen. Låna upp till 1 mkr under 2-5 år.

Företagslånet: Passar dig som är ett medelstort företag som har lite större lånebehov. Låna upp till 5 mkr till förmånliga villkor i upp till 5 år. Vi gör en individuell bedömning av säkerheten för lånet och i vissa fall kan EU-stöd kopplas på även för detta företagslån.

Lån för alla företag - Jämför våra företagslån

Har du mål du skulle komma närmare med ett företagslån? Som företagare kan det dyka upp både större kostnader och nya möjligheter till att investera. Med våra lån till företag kan ditt företag fortsätta växa utan att det påverkar likviditeten.

Marginalen Bank erbjuder flexibla företagslån när företaget växer - Vi hjälper dig hitta rätt företagslån för ditt företag, oavsett om du tänkt starta ditt allra första företag eller söker rådgivning inför en större investering i företaget. Marginalen Bank är den enda svenska bank i Sverige som har flera företagslån med EU-stöd som ger dig som kund särskilt förmånliga villkor med både lägre ränta och krav på säkerheter. Alla företagslån bedöms individuellt och anpassas till dina förutsättningar. Du ansöker digitalt och blir snabbt kontaktad av våra rådgivare för personlig service. Vi erbjuder fyra olika typer av företagslån; Företagslånet, Kreatörslånet, Lilla Företagslånet och Uppstartslånet.

 • Låna pengar till företaget till en av marknadens bästa räntor, alltid med anpassning till dina förutsättningar.

Företagslånet – Ett företagslån för det medelstora företaget

Är det läge att köpa in ny utrustning och företaget inte kan finansiera hela investeringen direkt? Med Företagslånet kan företaget stärka upp likviditeten och fortsätta växa.

Företagslånet är anpassat till företag som behöver hjälp med en större finansiering, så som investering av ny teknik, maskiner och inventarier, etablering på nya marknader, marknadsföring eller ökad likviditet. Vi erbjuder flexibilitet och individuella villkor till dig som företagare.  Med Företagslånet kan du låna obegränsat förutsatt företagets återbetalningsförmåga och möjligheter.

 • Investeringsläge och dags att växla upp? Låna till räntor från 4,15 % årsränta med individuella krav på säkerheter.

 

Kreatörslånet – Ett företagslån för kreativt och kulturellt skapande företag

Vårt Kreatörslån är ett unikt företagslån i Sverige för dig med verksamhet inom de så kallade kulturella och kreativa näringarna. Vi erbjuder ett företagslån på upp till 1 000 000 kr för att förverkliga drömmar och projekt. Tack vare EU-stöd ger vi dig särskilt förmånliga villkor och ett företagslån anpassat för just skapande och kreativa företag.

 • Få möjligheterna att skapa - Lån upp till 1 000 000 kr, endast för kreatörer.
 • Kraftigt sänkta krav på säkerheter tack vare EU-stöd.

Lilla Företagslånet – Ett företagslån för de mindre företagen

Lilla Företagslånet är en möjlighet till finansiering av mindre inköp, marknadsföring eller ökad likviditet. Kort sagt, en möjlighet att ge företaget ökad potential till fler affärer och tillväxt.

För det mindre företaget erbjuder vi som enda svenska bank, färdiga företagslån på upp till 250 000 kr med rak amortering och återbetalningstid på fyra år. Lilla Företagslånet är ett företagslån med låga krav på säkerheter med endast krav på en låg personlig borgen. Ett förmånligt mindre lån tack vare EU-stöd.

 • Ett förmånligt lån för det mindre företaget - Låna upp till 250 000 kr med endast 20 % personlig borgen.
 • Ränterabatt tack vare EU-stöd.

Uppstartslånet – Ett företagslån för dig som vill förverkliga drömmen om eget företag

Är du redo att ta klivet och starta ditt allra första egna företag? Tillsammans med vår samarbetspartner Nyföretagarcentrum erbjuder vi som enda svenska bank ett Uppstartslån på upp till 250 000 kr utifrån din affärsplan, för att du ska kunna komma igång med din affärsidé och ditt nya företag. Tack vare EU-stöd kan vi sänka kraven på säkerheter från dig som företagare och du får dessutom en ränterabatt. Resan börjar hos NyföretagarCentrum som erbjuder gratis personlig rådgivning på 200 orter runtom i Sverige.

Som första svenska bank kan vi erbjuda ett extra förmånligt uppstartslån, med stöd från Europeiska investeringsfonden (EIF) och personlig rådgivning från Nyföretagarcentrum.

 • Gratis rådgivning via Nyföretagarcentrum - Vi hjälper dig med ditt nya företag.
 • Endast 20 % personlig borgen och ränterabatt tack vare EU-stöd.

Företagslån för alla situationer – Digital ansökan och snabbt svar

Som företagare finns det många tillfällen då ett flexibelt och skräddarsytt företagslån kan hjälpa företaget att snabbare nå sina mål. Kanske behöver företagets lokaler renoveras, ny personal anställas eller att investeringsmöjligheter dykt upp inom ett nytt affärsområde. Missa aldrig ett guldläge att investera, vi ger dig verktygen att snabbt finansiera ett köp när behovet uppstår. Låna till företaget och anpassa avbetalningen efter dina behov. Alltid med en av marknadens bästa räntor, digital ansökan, fördelaktiga villkor med EU-stöd, snabb personlig service och villkor anpassade till ditt företags förutsättningar.

Sikta högt med våra företagslån

Berätta om dina visioner och vi tar tillsammans fram det bästa företagslånet för just ditt företags mål och drömmar. Vår utgångspunkt är att varje företag har olika förutsättningar och att våra företagslån ska passa just dig och ditt företags individuella behov. Därför erbjuder vi alltid personlig service för alla typer av företagslån, så att du kan känna dig trygg och fortsätta fokusera på ditt företags verksamhet. Om du är helt nystartad kan du få kostnadsfri rådgivning från vår partner NyföretagarCentrum som erbjuder kostnadsfri rådgivning på ett hundratals orter runtom i Sverige.

Ansök och få svar direkt - Med digital ansökan och personlig rådgivning får du besked snabbt och personlig hjälp med just ditt företags visioner. Ansökan tar endast ett par minuter och behöver du personlig rådgivning i stunden är vi bara ett samtal bort.

Företagslån för små och nystartade företag

Som småföretagare står du inför många utmaningar. En av dem är att få ett företagslån till vettiga villkor. Nästan alla företag kommer också någon gång att vara i behov av ett kapitaltillskott, antingen för att täcka utgifter, investeringar eller för att anställa. Under tuffa perioder kan ett företagslån vara nödvändigt för att hålla verksamheten flytande eller växla upp för att hålla jämna steg med konkurrenterna.

Även om det finns pengar i företagets kassa kan det vara ett klokt beslut att välja ett företagslån och stärka upp likviditeten för att få en ökad handlingsfrihet på längre sikt. Till exempel om du vill bibehålla god likviditet eller öka företagets attraktivitet för framtida investerare. Dessutom är ett företagslån i de flesta fall fördelaktigare än att ta in nytt kapital från ägarna. Ägarkapital kräver i de flesta fall högre avkastning och blir därför dyrare än räntan för ett banklån, särskilt i bolag med högre risk. Dessutom riskerar du att förlora kontrollen över ditt bolag till någon annan.

För mindre företag erbjuder vi Företagslånet och Lilla Företagslånet och för nystartade har vi Uppstartslånet.

Låna till företaget – Vår kreditprövning

Vi gör alltid en kreditbedömning för att ta reda på företagets stabilitet, återbetalningsförmåga och framtidsutsikter. Vid kreditprövningen tittar vi främst på företagets ekonomi och historik men också dess möjligheter och potential. För nystartade går vi igenom affärsidén, era möjligheter att bygga vidare på den och samtidigt ta hand om företagets tillgångar. Företagets struktur och ägarna/ledningens kompetens väger också tungt. Vi dömer ingen på en enskild punkt. För oss är det viktigaste att företaget har förutsättningar att utvecklas och växa. Frågor? Kontakta vår kundtjänst så berättar vi mer.

Kommer alla som ansöker att få ett lån?

Nej, Marginalen Bank gör en självständig kreditbedömning där bland annat återbetalningsförmågan prövas.

Vad kan företagslån användas till?

Ett välanvänt företagslån kan komma till användning på många sätt i verksamheten och öppna upp stora möjligheter. Oavsett om ditt företag har varit aktivt i många år eller är helt nystartat så kan ett företagslån möjliggöra snabbare tillväxt och nödvändiga investeringar. Kanske behöver du investera i ny teknik, satsa på marknadsföring eller anställa fler. Med Marginalens företagslån får du möjligheter att investera i företagets framtid.

Rätt använt kan ett företagslån hjälpa dig att nå större tillväxt, ge upphov till högre intäkter och stärka dina ekonomiska muskler. Du kan exempelvis satsa på marknadsföring av företagets produkter och på så sätt nå ut till fler potentiella kunder. Många gånger kan det också vara klokt att välja ett företagslån i stället för att belasta företagets egna konton. Du kan på så vis använda den kassa som redan finns till andra satsningar eller som en extra buffert.

Företagslån på dina villkor

Vår utgångspunkt är att ett företagslån ska hjälpa ditt företag att ta tillvara på möjligheter och växa. Ett företagslån ska vara en tillgång, en investering i framtiden, det vill säga en möjliggörare och inte en belastning.

Det är alltid viktigt för oss att du får ett företagslån som passar företagets unika förutsättningar och planer på längre sikt. Därför granskar vi alltid ditt företag noga innan vi beviljar ett företagslån. Vi sätter oss ner och går igenom allt som rör just ditt företag för att ta fram en lösning som passar och ger dig de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt företagande.

Skulle du känna att ett företagslån inte är den rätta vägen så har vi andra typer av företagsfinansiering. Kanske passar det bättre med Factoring eller Leasing?

Värt att tänka på innan du ansöker om ett företagslån

Innan du bestämmer dig för att ansöka om ett företagslån kan det vara bra att fundera på dessa frågeställningar.

 • Ska jag ta ett företagslån, ta in nytt ägarkapital eller kanske både och?
 • Är företaget i en position då det är fördelaktigt att låna?
 • Hur stort är mitt lånebehov (så att man inte lånar för mycket eller för lite)?
 • Hur ser marknaden ut inom din bransch på sikt?
 • Kommer efterfrågan på dina produkter och tjänster öka eller minska?
 • Ska lånet täcka tillfälliga utgifter på eller handlar det om en investering på längre sikt?
 • Kommer företaget ha möjlighet att betala räntekostnader och amortera av lånet i tid?
 • Har företaget marginaler på längre sikt: Vad händer om ni skulle förlora en kund eller ställs inför plötsliga utgifter?

Tänk på att inte bara ta första bästa erbjudande för att det verkar bra. Ta därför reda på vad kapitalet verkligen kostar och gå igenom de avgifter som tas ut.

Återbetalningstid för ditt företagslån

Marginalens företagslån kommer med en flexibel återbetalningstid från 20 till 60 månader. Du väljer själv hur snabbt du vill betala tillbaka lånet och du har möjlighet att betala tillbaka den i förtid. Den slutgiltiga kostnaden för lånet beror i sin tur på hur lång återbetalningstid du väljer.

Precis som med alla andra lån finns det för- och nackdelar med både en kort och längre återbetalningstid. Med en kort återbetalningstid blir den totala kostnaden för ditt företagslån högre. I gengäld får du en lägre kostnad per månad och mer pengar över till den löpande verksamheten och andra investeringar. Omvänt innebär en kortare löptid att du betalar ett större belopp varje månad men också en lägre sammanlagd räntekostnad.

Frågor och svar om företagslån

Vad kostar ett företagslån?

Kostnaden för ditt företagslån beror på en del olika faktorer:

 • Hur mycket du lånar.
 • Lånets återbetalningstid.
 • Vilken ränta du får.

Exakt ränta och kostnad får du när din ansökan har bearbetats och godkänts av en handläggare. Låneansökan är inte bindande och du kan alltid tacka nej till erbjudandet.

Vad blir räntan på mitt företagslån

Räntan på ditt företagslån sätts individuellt och baseras på ditt företags förutsättningar. Vi meddelar dig den exakta räntan för ditt lån när vi behandlat din ansökan och genomfört en kreditprövning. I de flesta fall får du ett slutgiltigt besked om räntan på ditt företagslån inom tre bankdagar efter att du skickat in din ansökan.

Årsränta är från 4,15 procent. I jämförelse med t.ex. ett bolån finns således skillnader som beror på kreditrisken för banken.

Hur lång tid tar det för banken att betala ut ett företagslån?

När ansökan om företagslån kommit in och all dokumentation är påskriven så brukar det ta 3-5 bankdagar att få lånet.

Vad kan jag använda ett företagslån till?

Du kan använda ditt företagslån till vad som helst som är kopplat till företagets verksamhet. Kanske behöver ni nya lokaler, anställa fler talanger, investera i ny teknik, maskiner eller marknadsföring. Du bestämmer själv men vi behöver få veta det övergripande syftet med lånet när du ansöker.