Vad är EIF CCS Garanti

Marginalen Bank har som första svenska aktör ingått ett avtal om en CCS-garanti (CCS, Culture and Creative Sectors) med Europeiska Investeringsfonden (EIF), om finansiering av företag inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige. Det är en del av EUs program Kreativa Europa, vilket är uppdelat i de två delprogrammen Kultur och MEDIA samt ett sektorsövergripande programområde som bland annat inkluderar CCS garantin.

Kreatörslånet

Erbjuds företag som har en kommersiell verksamhet, upp till 250 anställda, inom Kulturella- och kreativa näringar. Därtill finns det ett antal grundkrav relaterat till bolagets verksamhet inom de kulturella och kreativa näringarna.

Lån upp till 500 000 kr med endast 30 % personlig borgen

Lån över 500 000 kr och upp till 1 000 000 kr, begränsad personlig borgen samt företagsinteckning till nominellt värde

Fler EU-samarbeten:
EREM CBSI (Cooperative Banks & Small Institutions)
EIF mikrogarantin