Vi finns här för att hjälpa dig

 

Erbjudande Företagslån och Objektfinansiering (Leasing)

Vår målsättning är att alltid stötta dig som företagskund genom såväl bra som dåliga tider. Vi beviljar för närvarande anstånd med amorteringen i 3 månader för dig som har fått kortsiktiga betalningssvårigheter till följd av Coronavirusets påverkan på din ekonomi, men där din långsiktiga återbetalningsförmåga bedöms vara oförändrad. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall och följer god kreditgivningssed.

Villkor:

  • Vid beviljad ansökan betalar du ränta på lånet medan amorteringen skjuts upp under avtalsperioden.
  • Vi beviljar för närvarande anstånd med amorteringen i 3 månader för dig som har fått kortsiktiga betalningssvårigheter till följd av Coronavirusets påverkan på din ekonomi, men där din långsiktiga återbetalningsförmåga bedöms vara oförändrad. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall och följer god kreditgivningssed.
  • Ansökan behöver vara oss tillhanda senast 10 bankdagar innan amorteringsdagen.
  • Vid beviljad ansökan kommer firmatecknare och borgensman att få ett tilläggsavtal som ska signeras med BankID innan anståndet träder i kraft.