Vi finns här för att hjälpa dig

 

Erbjudande Företagslån och Objektfinansiering (Leasing)

Vår målsättning är att alltid stötta dig som företagskund genom såväl bra som dåliga tider. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall och följer god kreditgivningssed.

Villkor:

  • Vid beviljad ansökan betalar du ränta på lånet medan amorteringen skjuts upp under avtalsperioden.
  • Vi gör en bedömning i varje enskilt fall och följer god kreditgivningssed.
  • Ansökan behöver vara oss tillhanda senast 10 bankdagar innan amorteringsdagen.
  • Vid beviljad ansökan kommer firmatecknare och borgensman att få ett tilläggsavtal som ska signeras med BankID innan anståndet träder i kraft.