Tips från din Redovisningskonsult!

Du vet väl att det finns en professionell redovisningsverksamhet inom Marginalen? På Konsult AB Marginalen arbetar 20 redovisnings- och lönekonsulter med externa uppdrag för små och medelstora företag.

Snart är det semestertider. Året är igång och det kommer löpande nyheter på skatte- och redovisningsområdet som påverkar ditt företagande. Här följer en liten påminnelse och sammanställning som kanske kan vara till nytta för just dig.

Slopat representationsavdrag 2017?

Regeringen har föreslagit att avdragsrätten för representation ska slopas från och med 1 januari 2017. Det ska då inte längre vara tillåtet att göra avdrag för luncher och middagar. Regeringen föreslår också att avdragsrätten för moms höjs till 300 kronor per person och tillfälle. Regeringen har krav på att förenkla reglerna och det är i dagsläget krångligt med många beloppsgränser.

Sänkta arbetsgivaravgifter för enskild näringsidkare

Regeringen förslår att enskilda näringsidkare som anställer en person efter 31 mars i år ska få reduktion på arbetsgivaravgiften och under de första 12 månaderna endast betala ålderspensionsavgift.

Nollränta på skattekontot

Att sätta in pengar på företagets skattekonto har genererat ränteintäkter. Det är inte meningen att pengar ska placeras på skattekontot, SKV ser dock att det finns orimligt mycket pengar insatt. Räntenivån kan komma att sättas ner till 0 %, föreslås gälla från 1 januari 2017

Kassaregister även utan fast driftställe

Alla företagare som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort ska använda certifierat kassaregister. I dagsläget finns undantag från detta krav om omsättningen understiger fyra prisbasbelopp (117,200 kr år 2016) eller om företagaren bedriver näringsverksamhet i Sverige och saknar fast driftställe här, till exempel utländska företagare som har sin huvudsakliga verksamhet i annan EU-medlemstat. Regeringen föreslår nu av konkurrensskäl att dessa undantag tas bort, föreslås gälla från 1 januari 2017.

Dags att planera för sommarlediget och semestervikarier- vad gäller för barn och ungdom under 18 år

Det finns flera lagregler och utöver det praktiska problem att tänka på kring personalens sommarsemester. Det är därför viktigt att planera för att allt ska fungera så smärtfritt som möjligt. Sommarvikariat är den första kontakten med arbetsmarknaden för många ungdomar. Den som anställer en ungdom måste se till att arbetet sker under tillsyn och ledning av en lämplig person. På arbetsplatsen ska det finnas instruktioner och rutiner för hur minderåriga ska introduceras och ledas. De särskilda regler som gäller för minderåriga finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Tips är att för 13-15 åringar särskilt tänka på att arbetsveckan högst får vara 35 timmar fördelat på högst 7 timmar per dag. Arbetstid får inte förläggas mellan kl 20-06. Tips är att för 16-17 åringar särskilt tänka på att arbetsveckan högst får vara 40 timmar fördelat på högst 8 timmar per dag. Arbetstid får i princip inte förläggas mellan kl 22-06 eller 23-07.

Arbetsmiljö, ny föreskrift AFS 2015:4

Den 31 mars 2016 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter AFS 2015:4, om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Föreskrifterna gäller i samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning och omfattar även inhyrd personal. Föreskrifterna innehåller regler om:

  • Kunskapskrav för chefer
  • Krav på mål för organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Ohälsosam arbetsbelastning
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling

De nya föreskrifterna ska komplettera AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete och reglera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom de ovan angivna områdena för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar för.

Konsult AB Marginalen bedriver redovisningsverksamhet, vi har auktoriserade redovisningskonsulter som gärna tar emot nya uppdrag. Tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp med ekonomiadministrationen, vi kan hjälpa dig med allt ifrån bokföring och löneberedning till årsredovisning och deklaration.