Daniel & Kristine förklarar hur du skyddar företagets kassa

Kristine & Daniel | Factoring

Factoring har blivit ett populärt och användbart finansieringsverktyg för både små och stora företag. Tidigare ansågs factoring vara ett finansieringsalternativ för bolag som inte fick lån eller krediter hos banken. Men den tiden är förbi. Anledningen är att många företag har insett fördelarna och den positiva effekt factoring kan ge till verksamheten. Internationellt är factoring en av de vanligaste finansieringsformerna och hos svenska företag är trenden stark.

Daniel Olofsson och Kristine Nordström har under många år arbetat med factoring och hjälpt svenska företag förbättra sin likviditet.

Berätta om fördelarna med factoring

KristineFactoring leder till att företagets likviditet ökar, ekonomin i blir starkare, företagets nyckeltal blir bättre och det är dessutom bra när du skall investera. 

Om företaget är i en tillväxtperiod finns stora fördelar i och med att du erhåller betalning direkt från Marginalen Bank och därmed kan betala dina räkningar i god tid. Factoring kan hjälpa ditt företag att växa snabbare helt enkelt. Sen skulle jag även vilja tillägga; - all den administration som företagaren slipper genom att sälja sin faktura. Det kan alltså vara klokt att använda denna typ av tjänst, utifrån olika perspektiv.

Om man summerar så är factoring mer än bara en enkel finansiering, den är omfattande och anpassas givetvis efter företagets behov, krav och förutsättningar.

Varför ska man använda sig av factoring?

DanielDet finns många anledningar till det. De flesta företag får fakturera på 30-90 dagar vilket slår hårt på likviditeten om företaget exempelvis växer eller upplever säsongsvariationer vilket är vanligt. Om man säljer fakturan får man betalt direkt och kan återinvestera kapitalet i bolaget samt får bättre och jämnare likviditet. 

Sedan har vi sett att de företag som använder sig av factoring får en bättre kundrelation då en tredjepart hanterar dialogen kring förfallna fakturor som kan vara obekvämt för många. Dessutom kan de fokusera på kärnverksamheten istället för att konstant hålla sig uppdaterad på vilka som har betalat fakturorna och vilka som ligger efter.

Factoring kan också vara ett sätt att förbättra soliditeten i bolaget. Förbättrar man soliditeten så leder det till en bättre kreditvärdighet hos bland annat kunder, leverantörer och banker vilket kan öppna dörrarna för nya affärer, bättre betalningsvillkor och finansieringsupplägg. 

Vill du veta mer om factoring? Använd gärna vår factoringskola