Sarah Bucknell ny VD i Marginalen Bank

Styrelsen i Marginalen Bank har utsett Sarah Bucknell till ny VD.  Sarah Bucknell har lång erfarenhet från finansbranschen och kommer närmast från SBAB Bank där hon var chef för verksamhetsområdet Affärsutveckling med cirka 140 medarbetare.

- Sarah Bucknell har bred erfarenhet från ledande positioner inom finansbranschen. Hon är en ledare som förstår hur digitaliseringen i samhället påverkar traditionella affärsmodeller och hur man utifrån detta bygger framgångsrika företag och erbjudanden mot kund. Vi är mycket glada över att hon börjar hos oss, säger Hans Lingqvist, tillförordnad styrelseordförande i Marginalen Bank.

Sarah började på SBAB 2011 som chef över partnermarknad, en enhet med cirka 30 medarbetare och en utlåningsvolym på cirka 65 miljarder kronor. Därefter blev Sarah chef över Affärsområde Konsument (jmf Marginalens privatbank) och slutligen chef för Affärsutveckling med cirka 140 medarbetare. 

Mellan 2000 och 2011 arbetade Sarah på Nordnet Bank inom en rad olika befattningar. Först som chef för Kredit, Risk och Betala och därefter som Administrativ chef och medlem av företagsledningen. 

- Det känns fantastiskt roligt att ha tackat ja till ett så spännande uppdrag. Tillsammans med hela organisationen ser jag en stor potential att vidareutveckla banken och dess strategi samt att stärka erbjudandet till över 300 000 kunder i Sverige. Marginalen Bank har som vision att förenkla kundernas ekonomiska vardag, en vision som för mig innebär stort kundfokus, nytänkande och glädje, säger Sarah Bucknell, tillträdande VD i Marginalen Bank.

Sarah Bucknell tillträder som VD 8 oktober. I samband med tillträdet återgår tillförordnad VD Bertil Johanson till styrelseordförande för Marginalen Bank och Hans Lingqvist återgår till ordinarie ledamot i styrelsen.