Ränte- och valutamarknaden i dagsläget

2015-06-01

Året 2015 har präglats av fortsatt låga räntor drivet av centralbankernas sänkta styrräntor och tillskott av likviditet i marknaden. Svenska Riksbanken har sänkt räntan från en redan historiskt låg nivå med nollränta till negativ ränta om- 0,25 %.

I Europa håller Europeiska centralbanken räntan på låg nivå och förser det finansiella systemet med billiga pengar genom att köpa stora mängder obligationer. 

Under maj månad har långa obligationsräntor rekylerat och stigit till nivåer som rådde innan riksbankssänkningen men bedömningen är att det är en tillfällig uppgång.

Riksbankens styrränta

Marknaden förväntade sig ytterligare en nedjustering av styrräntan från Riksbanken i början av Maj, en sänkning som uteblev, men där förväntningarna kvarstår att en justering kan komma i samband med direktionsmötet 1/7.

Riksbanken har dessutom vid flera tillfällen justerat ned räntebanan vilket innebär att vi kan förvänta oss ett lågt ränteläge till andra halvan av 2016.

Den låga räntan får effekt på den svenska kronan som försvagas framförallt mot dollarn medan kronans kurs mot euron är något den svenska Riksbanken försökt påverka genom att försvaga kronan med penningpolitiken samtidigt som Europeiska centralbankens åtgärder egentligen får en liknande effekt.

 Dollarn contra Svenska kronans kurva

En gissning på sikt borde vara att kronan stärks mot Euron samtidigt som Dollarn kan förväntas vara fortsatt stark när FED börjar höja styrräntan.