Ränte- och valutamarknad 2015

Sommaren 2015 präglades av Greklandsoro och börsfall initierat av stora nedgångar i de asiatiska marknaderna som spreds globalt. Oron hos investerare för en börsbubbla i Kina tilltog då ekonomisk data kom in svagare än förväntat. Shanghaibörsen hade från mitten av juni till slutet av augusti tappat 37 % av sitt värde och investerare lämnade börser för obligationsmarknaden vilket fick långa räntor att sjunka ytterligare.

Svenska börsen följde den internationella rörelsen och den uppgång som skett under året raderades ut under augusti. Vi har därefter sett en viss återhämtning i Sverige och OMX handlar nu på plus sett till året.

I Sverige har vi sett stark tillväxt i termer av BNP och även inflationen, mätt som konsumentprisindex, kom in starkare än vad marknaden och Riksbanken förväntade sig. Detta gjorde att Riksbanken valde att lämna styrräntan oförändrad på -0,35 vid direktionsmötet 2/9.
Vi kan dock förvänta oss låga räntor under en lång tid framöver. Riksbankens egen räntebana indikerar minst ett år av nuvarande styrräntenivå med ytterligare risk för sänkning.

Fokus från Riksbanken har under den senaste tiden varit kronans växelkurs.
Medans privat inhemsk konsumtion utvecklas starkt har svensk export det svårare med en låg internationell efterfrågan. En stark krona försvårar industrins exportmöjligheter ytterligare och Riksbanken kommer förmodligen agera ytterligare om kronan stärks från nuvarande nivåer.


I Europa håller Europeiska centralbanken fortsatt räntan på låg nivå och förser det finansiella systemet med billiga pengar genom att köpa stora mängder obligationer.
Detta tillsammans med ett lågt oljepris och en svag Euro gör att tillväxten förväntas stiga kommande år.

USA och Storbritannien ligger före i konjunkturcykeln jämfört med Europa och där förväntar sig marknaden räntehöjningar slutet av 2015/inledningen av 2016 vilket har fått dollar och pund att stärka sig under året.


Bildkälla: Thomson Reuters