Nytt i inkassokundernas webbtjänst

Rapporter och statistik

Vi har lagt till två nya rapporter och vidareutvecklat resultatrapport 1 i webbtjänsten för inkassokunder. De två nya rapporterna är: ”avslutade ärenden” och ”skuldsaneringar och ackord”. Rapporterna hittar du under menyn ”Rapporter/kör rapporter”.

Avslutade ärenden

Rapporten visar vilka ärenden som har blivit avslutade under vald period. Du kan bl.a. se alla fakturor, ursprungligt kapital, betalt kapital och borgensmän som finns i ärendet. Om det finns fler aktörer (solidariskt betalningsansvariga: borgensmän, bolagsmän i HB etc.) i ärendet visas ärendet som avslutat först när alla aktörer är avslutade.

Skuldsaneringar och ackord

Rapporten visar nedskrivet belopp pga. skuldsaneringar och ackord som skett under vald period. Du kan bl.a. se alla fakturor, ursprungligt kapital, nedskrivet kapital, resterande kapital och borgensmän i ärendet. Om det finns fler aktörer i ärendet, redovisas samtliga aktörer och nedsättningsbelopp per aktör. Det betyder exempelvis att för en huvudgäldenär som får skuldsanering så visas nedsättningsbeloppet endast för denne. Eventuella borgensmän i samma ärende visas med ett annat högre skuldbelopp förutsatt att inte någon av dessa också har fått skuldsanering.

Resultatrapport 1

Under rubriken ”Marginalens fakturerade arvoden och avgifter” har vi lagt till en särskild rad för att redovisa ersättning för provision till Marginalen – vanligtvis den provision som vi erhåller vid betalning från gäldenär när ärendet är överfört till långtidsbevakning.

Nedanför raden ”lyckandegrad efter justerat inlämnat kapital”, har vi lagt till en särskild redovisning av juristarvoden och utlägg/myndighetsavgifter vid domstol (exempelvis tingsrättens avgift för ansökan om stämning).