Marginalens kvalitetssäkrar processer

Marginalen är som enda bank i Sverige ISO 9001 certifierat, och det har vi varit sedan starten 2010.

Att processerna är viktiga i ett företag är ingen nyhet, särskilt för många av våra kunder som är verksamma inom tillverknings-, konstruktions- och logistiksektorn.

Vårt ISO 9001 certifikat är ett viktigt verktyg för att säkerställa att vi kan leverera ”rätt kvalitet till rätt kund i rätt tidpunkt”, säger Torbjörn Jacobsson bankens chef för Riskkontroll.