Läget på ränte- och valutamarknaden 2015-11-16


Vad gör Riksbanken härnäst? Har vi sett de negativa räntorna nått en botten eller kommer vi få se ytterligare räntesänkning innan vi summerar 2015?

Ränte_och_valutamarknaden_2015-11-16

Frågan är kanske ännu mer berättigad än tidigare. En av effekterna av de räntesänkningar som skett har varit en (tillfälligt) försvagad krona mot dollar och Euro. En svagare valuta underlättar för svenska företag att kunna sälja sina varor och tjänster på en internationell marknad men om andra centralbanker har samma agenda blir det till slut en tävlan om vem som kan försvaga valutan mest.

ECB, som har en annan Europeisk marknad att ta hänsyn till med svaga tillväxttal, har försett marknaderna med billig likviditet under en längre period och sett till att priset på pengar varit billigt. Styrräntan har dock hållits på en konstant nivå på 0,05 % sedan hösten 2014.

Amerikansk statistik har visat på starka sysselsättningstal, minskad arbetslöshet och högre lönenivåer.

I december har ECB, Svenska Riksbanken och Federal Reserve möten och förväntansbilden är att FED höjer styrräntan med 0,25 % och följer upp med ytterligare höjningar under 2016. ECB förväntas eventuellt att utöka sina kvantitativa lättnader med ytterligare obligationsköp samt eventuellt en räntesänkning. Återstår då Svenska Riksbanken som har ett land med starka tillväxttal (BNP drygt 3 %), en ökad skuldsättning hos hushållen men en inflation som lyser med sin frånvaro.

Marknaden förväntar sig dock att Riksbanken kommer ”ta rygg” på ECB och göra ytterligare en sänkning. Vi lär dessutom se lågräntemiljön hålla i sig för lång tid framöver, Riksbanken har ju gång på gång reviderat ned sin räntebana och först under andra halvåret 2017 förväntas styrräntan höjas.