VD Sarah Bucknell - vi förstår småföretagarens vardag

Sarah Bucknell

 

Sarah Bucknell du är ju relativt nytillträdd VD för Marginalen Bank. Vad har du gjort för företagskunderna under din första tid på banken?

Jag har startat ett internt arbete där vi går igenom vårt erbjudande mot mindre företag. Detta ska ligga till grund för hur vi trimmar och utvecklar våra produkter och tjänster vi erbjuder och vår förmåga att leverera till och serva våra företagskunder

Svenska småföretag är en viktig målgrupp för Marginalen Bank. Hur ska ni arbeta för att förenkla deras vardag?

Jag tror att det handlar mycket om att lyssna in vilka behov som mindre företag har och arbeta utifrån det. Marginalen Bank har en entreprenörsbakgrund vilket är en styrka, framför allt när det kommer till att hjälpa mindre företag. Vi har själva gått från att vara ett enmansföretag till att idag vara över 300 anställda i banken och över 600 i koncernen. Det innebär att vi själva har gjort den tillväxtresa som många av våra kunder är uppe i. Vi har upplevt deras vardag med de hinder och utmaningar som man ställs inför som entreprenör och småföretagare. Sammantaget gör detta att vi har en god förståelse för deras behov, vilket ligger till grund för vårt erbjudande.

Många mindre företag upplever att det är svårt att få finansiering av bankerna idag? Vad gör Marginalen för att ändra på detta?

Vår målgrupp på företagssidan är just mindre företag och det är vi faktisk ensamma om på bankmarknaden. Det gör att vi blir duktiga på att tillgodose deras behov och kan anpassa våra finansieringsupplägg efter deras situation. Det kan till exempel handla om säsongsvariationer i verksamheten som gör att intäkterna är större under en viss årstid. Vi kan då anpassa finanseringsupplägget efter detta. Sen när det gäller finansiella produkter har vi en bredd med allt från factoring och företagslån till objekts- och leverantörsleasing.

Hur kommer ni att utveckla ert företagserbjudande under de kommande åren?

Vi kommer att arbeta vidare med framför allt finansieringslösningar för mindre företag och dessutom se hur vi ytterligare kan utveckla våra digitala gränssnitt och hjälpmedel för att skapa en stark kundupplevelse

Varför ska man som företagskund anlita Marginalen Bank?

Du får en bank som förstår just dina behov och som är lika intresserad av dina framtidsplaner som av din historik.