Bluffakturor ökar

Här får du nyttig information och råd från Marginalens jurister rörande fakturabedrägerier. Fakturabedrägerier har ökat drastiskt de senaste åren och drabbar både företagare och privatpersoner. 

Då enorma mängder av bluffakturor skickas ut kommer nästan alla företag i kontakt med dessa förr eller senare. Det kan t.o.m. vara så att företag inte ens har noterat att de har betalat en eller flera bluffakturor. 

Bedragarna är slipade och använder sig av många olika metoder för att få in betalning. De jobbar dels med olika typer av skriftliga bedrägerier och dels med muntliga bedrägerier genom telefonkontakter.

Bedrägerier genom telefonförsäljning har ökat dramatiskt och här gäller det att se upp. Bedragarna utger sig ofta för att ringa ifrån myndigheter eller andra välkända bolag eller från bolag med snarlika namn som andra mer välkända bolag. De förklarar ofta att ni redan är kunder hos dem och att de behöver uppdatera uppgifter eller att de återkommer då de tidigare har pratat med någon namngiven kollega som fått erbjudande. De handlar om fantastiska erbjudanden med kort svarstid.  De spelar ofta in delar av samtalen och kan klippa ihop dem i efterhand så att de passar deras syften.

Skriftliga bedrägerier är också vanliga och förekommer i många olika former. Allt från helt falska fakturor, till fakturalikande erbjudanden eller kataloguppdateringar där du som kund förväntas uppdatera olika uppgifter och i det finstilta åtar du dig flera års publicering.

I dag är det även så att vissa bedragare inte drar sig ifrån att skicka inkassokrav, ge in betalningsförelägganden till kronofogden eller t.o.m. inge stämningsansökan till tingsrätten för att skrämma till betalning. Här nedan följer lite tips om hur ni kan agera i olika situationer. 

Så undviker du att drabbas av bedrägerier 

Vad kan du då göra för att förhindra bedrägerier sker och hur skall du agera om du erhåller bluffakturor eller oriktiga krav?

Vårt råd är att i första hand jobba förebyggande med information och sätta upp en strategi för hur bedrägerier skall hanteras.

 1. Informera er personal om bedrägerier och bluffakturor och hur dessa brukar se ut.
 2. Ta fram en lista över befintliga leverantörer och sätt upp en tydlig attestordning för ingående av nya avtal.
 3. Informera hur personalen skall uppträda när de får telefonsamtal från personer/bolag de inte känner igen och varna för risken att samtal kan spelas in.
 4. Informera de som jobbar med attestering och betalning av fakturor om att vara extra nogsamma vid genomgång av fakturor. Informera om möjligheten att se om bolagen finns på Svensk Handels varningslista där olika bedragare listas. 

Tips för dig som redan drabbats

Om ni har ni erhållit en bluffaktura eller krav/betalningspåminnelse agera på följande sätt:

 1. Bestrid kravet snarast och ange orsaken till att ni bestrider kravet. Skriv bestridandetexten på den aktuella handlingen och returnera till avsändaren per e-mejl, fax och/eller per post (gärna på alla 3 sätt). Undvik att signera handlingen då det är vanligt att namnteckningar kopieras och kan användas för att försöka bevisa att beställning har skett. Texta istället ditt eller företagets namn.
 2. Spara all dokumentation i ärendet (handlingar, e-mejl, noteringar från samtal m.m.)
 3. Polisanmäl ev. händelsen om ni har blivit vilseledda eller utsatts för annan brottslig handling och bifoga alla dokument i ärendet.
 4. Formulera ert bestridande på exempelvis följande sätt: Jag/ vi bestrider denna faktura då den är felaktig. Jag/vi har inte gjort någon beställning av varan/ tjänsten. Jag/vi kommer att anmäla ärendet till polisen. Notera att ni inte kan gå vidare med betalningsföreläggande till kronofogden då fakturan är bestridd.

Tips för dig som fått ett felaktigt inkassokrav eller krav från kronofogden

 1. Informera inkassobolaget/ kronofogden om att ärendet är bestritt och att ni anser att det rör sig om en bluffaktura.
 2. Om ni inte har bestritt ärendet tidigare gör detta till inkassobolaget eller kronofogden. När ärendet är bestritt får inte inkassobolaget skicka det vidare till kronofogden utan stämning till tingsrätt måste ske.  Om ärendet hos kronofogden bestrids kan inte kronofogden gå vidare med ärendet utan skall fråga ingivaren om de vill gå vidare med ärendet till tingsrätt. 

Tips om ni har fått en stämningsansökan eller begäran om överlämnande från kronofogden till tingsrätt (hänskjutandehandling)

 1. Inge svaromål till tingsrätten där ni bifogar tidigare bestridande plus all dokumentation i ärendet.
 2. Rådfråga eventuellt en jurist om hur ni skall hantera ärendet.

Beträffande betalningsanmärkning 

Om en ansökan om betalningsföreläggande har givits in till kronofogden och ni är företagare, registreras denna information som en betalningsanmärkning av kreditupplysningsbolagen.

Om kronofogden har meddelat ett utslag eller om tingsrätten meddelar en s.k. tredskodom registreras detta på samma sätt som en betalningsanmärkning.

Det går att begära rättelse hos kronofogden om ni kan styrka att ni har bestridit kravet redan innan ansökan om betalningsföreläggande skickades.

Har ni drabbats av ett oriktigt utslag eller en tredskodom skall ni första hand begära återvinning i ärendet (överklaga) inom den utsatta tiden. Ärendet tas då upp på nytt och ni får då framföra bevisning om att fakturan är felaktig m.m.

Ni kan därefter begära rättelse hos kreditupplysningsbolagen genom att inge bevisning t.ex. i form av dom från tingsrätten (om ni har förklarats inte vara betalningsskyldiga). Det är dock upp till kreditupplysningsbolagen att avgöra om det finns tillräckliga skäl för rättelse av en betalningsanmärkning. 

Sammanfattning

 • Se till att jobba förebyggande och informera berörd personal.
 • Sätt upp en handlingsplan för denna typ av fakturor och förbered en mall för bestridande.
 • Agera snabbt och bestrid felaktiga krav/bluffakturor.
 • Spar all dokumentation.
 • Polisanmäl eventuellt händelsen.
 • Rådfråga en jurist i händelse av att ni blir instämda i tingsrätt.

Karl Bertrandt, jurist, Marginalen Core,
Karl.Bertrandt@marginalen.se, tel + 46 10-495 15 55 

Mer läsning om bluffakturor