Betalningsföreläggande mot juridisk person - nya skärpta regler.

Kronofogden skärpte i maj i år sina riktlinjer för vilka underlag som måste bifogas en ansökan om betalningsföreläggande mot juridiska personer som inte finns registrerade hos Bolagsverket.

De juridiska personer som avses är ideella föreningar, trossamfund och stiftelser. Man måste som sökande av betalningsföreläggande numera inge protokoll eller stadgar för föreningen som utvisar vem som har rätt att teckna firman. Om man inte inger dessa handlingar kommer ansökan att avvisas. Det räcker inte längre med att endast uppge namn på delgivningsbar person.

Med anledning av detta uppmanar vi alla våra kunder som gör affärer med den här typen av juridiska personer att, i samband med affärsuppgörelse, alltid begära in protokoll eller stadgar som visar vem som har rätt att teckna firman. Man riskerar annars att, i förlängningen, inte få betalt för sin fordran.