Årets kundundersökning är genomförd – Marginalen är stolta över det positiva resultatet!

För femte året i rad har vi genomfört en NKI-undersökning. Förkortningen står för Nöjd Kund Index. NKI-värdet baseras på ett medeltal på tre frågor:

  • Hur nöjd respondenten är med verksamheten i dess helhet.
  • Hur väl verksamheten uppfyller respondentens förväntningar.
  • Hur verksamheten är jämfört med en ideal sådan.

Vi har ständigt förbättrat oss under dessa fem år och kan konstatera att vi står oss väl i branschen. Eftersom vi gör den på samma sätt som branschen gör är undersökningen jämförbar. Snittet för branschen är 68,9. Våra divisioner, Marginalen Bank Företag och Marginalen Core (Inkasso och Administration) får index 67 – 81. 

Vår kundservice får ett gott betyg. Det känns tillfredsställande eftersom det är främst den delen av verksamheten som ni möter. Vi har också handläggare inom Inkassoverksamheten som får mycket höga betyg.

Även vår skriftliga kommunikation gillades av er och vi fick höga värden när det gäller vår produktspecifika kompetens.

Utöver fina betyg på vår verksamhet fick vi också många uppslag på vad vi kan göra för att ytterligare förbättra oss. Vi lovar att vi kommer fortsätta arbeta hårt i strävan att bli bättre i såväl processer, service och produkter.

Vi är ödmjuka inför det här glädjande resultatet och tackar alla för ert förtroende.