Marginalen Bank blir guldpartner till Svensk Franchise

Marginalen Bank blir som första företag guldpartner till Svensk Franchise, intresseorganisationen för svenska företag som drivs med franchise som affärsmodell. Det innebär att Marginalen ökar sitt engagemang för att utveckla svenska franchiseföretag och franchise som företagsform i Sverige.

– Det känns väldigt bra att Marginalen Bank ser värdet av att intensifiera sitt engagemang i Svensk Franchise och ta steget upp som guldpartner. Det ger oss möjlighet att tillsammans verka för att franchise som företagsform kan fortsätta att växa i Sverige och bedrivas med schysta villkor för såväl franchisegivare som franchisetagare, säger Johan Martinsson, vd för Svensk Franchise.

För Marginalen Bank är det nya partnerskapet en tydlig signal om att företaget vill vara en stark leverantör av finansiella tjänster för svenska franchiseföretag.

– Vi har arbetat med att hitta finansieringslösningar för franchiseföretag i över 15 år och har stor kunskap och erfarenhet av den här företagsformen. Att vi nu växlar upp och blir guldpartner till branschorganisationen Svensk Franchise är en tydlig signal om att vi vill vara en seriös och kompetent leverantör av finansiella tjänster till svenska företag som arbetar med franchise som affärsmodell, säger Max Käll, säljchef på Marginalen Bank.

Franchise som företagsform fortsätter att växa i Sverige. I år beräknas svenska franchiseföretag omsätta 250 miljarder kronor och sysselsätta 134 000 personer.

– Vi ser franchise som en företagsform som skapar stabila, lönsamma och växande företag. Framgången beror på att franchising kombinerar tryggheten i ett beprövat affärskoncept med drivkraften hos den fria företagaren på ett sätt som gynnar både franchisegivare och franchisetagare. För oss som bank med specialistkunskap inom franchise innebär det lägre kreditrisker vilket gör att vi också kan erbjuda attraktivare villkor för våra kunder, säger Max Käll.

 

Ett guldpartnerskap med Svensk Franchise innebär bland annat möjligheten att presentera ett av priserna på den årliga Frannygalan, där bland annat Årets Franchisekedja utses.

– Att Marginalen Bank nu väljer att bli guldpartner är ett erkännande av intresseorganisationen Svensk Franchise som en attraktiv plattform också för lite större aktörer att närma sig svenska franchiseföretag. Vi hoppas och tror att fler företag följer i spåren på Marginalen Bank och ser värdet av att intensifiera sitt engagemang och ta steget upp och bli guldpartner, säger Johan Martinsson.

 

För mer information

Max Käll, säljchef Marginalen Bank. Tel: 0707-55 29 97, Maila Max
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise. Tel: 0708-93 66 50, Maila JohanSvensk Franchise
ändamål är att sprida kunskap om franchising och att verka för att franchising bedrivs på ett klanderfritt sätt. Visionen är att franchising ska uppfattas som en allmänt accepterad och uppskattad företagsform i Sverige. Svensk Franchise står även i kontakt med en fristående etisk nämnd som erbjuder tolkning och tillämpning av etiska frågor inom franchising. www.svenskfranchise.se

SFF_Symbol-Guld_RGB.png